Arhiva Natječaji Srpanj 2016

Objavljen natječaj za operaciju 4.3.1. - Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 69/16 Natječaj za provedbu podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", provedba tipa operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja".


30. srpanj 2016.

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dana 25. srpnja 2016. godine objavilo je Poziv Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1. Poziv je otvoren od 25. srpnja 2016. godine do 31. prosinca 2019. godine.


26. srpanj 2016.

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći

Ministarstvo socijalne politike i mladih 21.  srpnja 2016. godine objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020, iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.


26. srpanj 2016.

Objavljen poziv E-impuls Ministarstva poduzetništva i obrta

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je dana 21. srpnja 2016. godine poziv za mala i srednja poduzeća te obrtnike pod nazivom „E-impuls“.


26. srpanj 2016.

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć

Opći cilj ovog Poziva je podrška korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata. Specifični cilj ovog Poziva je izrada projektne /natječajne dokumentacije relevantne za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.


25. srpanj 2016.

EGSO nagrada civilnoga društva 2016. – Migranti

Ovogodišnja tema je poboljšanje života migranata i poticanje njihove integracije u društvo. Cilj nagrade je nagraditi i ohrabriti konkretne inicijative i postignuća organizacija civilnoga društva i pojedinaca koji su ostvarili značajan doprinos u promicanju europskog identiteta i integracije.


20. srpanj 2016.

Objavljeno sedam novih EU natječaja u vrijednosti od gotovo 2 milijarde kuna za područje zdravstva, e- usluga i socijalne uključenosti

U ponedjeljak 18. srpnja 2016. godine u dvorani Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljeno je sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti. Natječaje je predstavio ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić zajedno sa svojim suradnicima.


19. srpanj 2016.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 14. srpnja 2016. godine objavljuje Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 14. srpnja 2016. godine objavio je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“.


14. srpanj 2016.

Objavljen Javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta objavljuje za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo. Prijave se zaprimaju isključivo od 11.07.2016. godine, a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine.


14. srpanj 2016.

Objavljen zajednički Natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija u RH

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske objavili su natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini.


12. srpanj 2016.

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija

Dana 1. lipnja 2016. godine raspisan je poziv za dostavu projektnih prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020


4. srpanj 2016.

Otvoren poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije

Ministarstvo socijalne politike i mladih 10. lipnja 2016. godine raspisalo je javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije.


4. srpanj 2016.

Objavljen natječaj Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za program Eurostars 2

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.


4. srpanj 2016.

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.3. „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“

Predmet natječaja je dodjela sredstava za marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda. Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.


4. srpanj 2016.

Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

Predmet natječaja je modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva. Prihvatljivi prijavitelji su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.


4. srpanj 2016.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.


4. srpanj 2016.