Projekt Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! doprinosi jačanju sposobnosti malih tvrtki za kvalitetnije poslovanje i opstanak na tržištu te otvaranju novih mogućnosti poslovanja umrežavanjem poduzetnika, pružanjem specijaliziranih usluga Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o., provedbom intenzivnih seminara i informiranja o natječajima za bespovratna sredstva te ostalim uslugama poslovnog savjetovanja.

Nositelj projekta: Agencija za održivi razvoj Općine Antunovca – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 745.461,86 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 559.096,38 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci (15. siječnja 2020. do 15. srpnja 2021. g.)

Ciljevi projekta:
• Opći cilj: Doprinijeti rastu i povećanju broja mikro i malih poduzeća te većoj mogućnosti zapošljavanja i održivom gospodarskom razvoju u Osječko-baranjskoj županiji i široj regiji.

• Cilj projekta: Posebno proširiti usluge poslovne podrške poduzetničke potporne institucije koji će pomoći poduzetnicima u informiranju o osnivanju, razvoju i širenju poslovanja te stvaranju poduzetničkog povoljnog okruženja. Pružanjem specijaliziranih usluga Agencije RODA d.o.o. i provedbom intenzivnih seminara i informiranja o natječajima za bespovratna sredstva s temama lokalnih i regionalnih, nacionalnih i EU natječaja i javnih poziva, korištenja ESIF jamstava i kredita, programima za žene u poduzetništvu i ostalim pomoćnim uslugama za poduzetnike jača se sposobnost malih tvrtki za kvalitetnije poslovanje i opstanak na tržištu te otvaraju nove mogućnosti međusobnim umrežavanjem.

Očekivani rezultati projekta:
• Nadograđene 2 postojeće web-stranice PPI-a novim sadržajima i alatima,

• Održano 11 događanja za povezivanje poduzetnika,
• Održano 16 radionica za informiranje poduzetnika,
• Ukupno 51 novi poduzetnik sudjelovao na događanjima za informiranje i povezivanje,

• 71 postojeći poduzetnik sudjelovao na događanjima za informiranje i povezivanje,

• Podržana 1 organizacija za poslovnu podršku.

Kontakt osoba za više informacija:
• Voditelj projekta Ante Modrić, dipl. iur.,
| direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o.
e-mail: direktor@roda-antunovac.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela

Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

Projekt „Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.“ odobren je u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac dizajniran je u svrhu jačanja poduzetničkog okruženja u Općini Antunovac sa širim područjem te jačanje regionalne konkurentnosti kroz poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima.

Nositelj projekta: Općina Antunovac

Partner na projektu: Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva.

Suradnici: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, Hrvatska gospodarska komora Osijek, Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Institut za razvoj ženskog poduzetništva i vodstva (Woman in Adria) i Matić savjetovanje, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 21.402.869,68 HRK odobreno 19.698.872,28 HRK (93,4%).

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (7. kolovoza 2017. do 7. kolovoza 2019. godine).

Ciljevi projekta:

 • Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora za podršku razvoju poduzetništva na području Općine Antunovac i Osječko-baranjske županije
 • Stvaranje mreže partnera i suradnika PPI-jeva, znanstveno-obrazovne ustanove i ostalih potpornih institucija poduzetništvu
 • Pružanje usluge najma poslovnog prostora i ostalih usluga PPI za 21 MSP koja posluju duže od 3 godine
 • Pružanje usluga novih tehnologija, inovativne usluge virtualnog asistenta   i inkubatora poslovnih ideja te aditivne tehnologije 3D printera
 • Pružanje specijalnih usluga PPI-jeva, provedba intenzivnih seminara i mentoriranja
 • Promocija poduzetništva i inkubatora i akceleratora

Očekivani rezultati:

 • Opremljeno i izgrađeno 3.179 m2 fizičke infrastrukture, 34 uredska prostora, 2 proizvodno-poslovna prostora, 1 konferencijska dvorana za 150 osoba te 2 co-working prostora
 • 2 PPI-jeva koja će koristiti infrastrukturu
 • 21 MSP koja posluju duže od 3 godine te 12 novoosnovanih MSP-ova koja će koristiti infrastrukturu i ostale usluge PP
 • Kreirano 6 novih usluga poslovne podrške poduzetničke infrastrukture

 

Kontakt osobe za više informacija:

 • Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac, tel: 031/278-022,
 • Nataša Tramišak, mag.iur., voditeljica projekta, tel: 031/670-496,
  e-mail: info@roda-antunovac.hr.

  Provedba projekta započela je 07.kolovoza 2017. godine.

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
„Sadržaj je isključiva odgovornost Općine Antunovac i Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac-RODA d.o.o.za održivi gospodarski i ruralni razvoji poticanje poduzetništva i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.“

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.
AKTUALNI NATJEČAJI
Naziv Prijavitelj Predmet Rok prijave Bespovratna sredstva
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini Potpora se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:
- da je sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije,
- da ulaganje izvršeno u novu ili rabljenu rashladnu opremu ne stariju od dvije godine,
- da je korisnik podmirio sve obveze proizašle iz ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta,
- da je objekt u kojem se postavlja rashladni uređaj izgrađen na temelju odgovarajućeg akta nadležnog tijela,
- da je ulaganje izvršeno u razdoblju od 1. studenog prethodne godine do 31. listopada 2023. godine.

Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.
Potpora za opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači dodjeljuje se za nabavku potrebnih rashladnih uređaja za opremanje hladnjače. Do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2023. Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 6.636,14 eura.
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini Potpora se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:
- da je sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije,
- da je korisnik podmirio sve obveze proizašle iz ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta,
- da je ulaganje izvršeno u razdoblju od 1. studenog prethodne godine do 31. listopada 2023. godine,
- da na korisnika glasi kupoprodajni ugovor o kupovini zemljišta.

Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.
Potpora za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač dodjeljuje se za kupovinu zemljišta na kojem se osniva remiza za divljač. Do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2023. Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 1.327,23 eura.
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini Potpora se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:
- da je sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije,
- da je ulaganje izvršeno u novi ili postojeći objekt,
- da je korisnik registriran za pružanje usluga u lovnom turizmu,
- da je korisnik podmirio sve obveze proizašle iz ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta,
- dokaz da je objekt u koji se investira izgrađen temeljem odgovarajućeg akta nadležnog tijela,
- da je ulaganje izvršeno u razdoblju od 1. studenog prethodne godine do 31. listopada 2023. godine.

Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.
Potpora za unaprjeđenje lovnog turizma dodjeljuje se za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata namijenjenih lovnom turizmu, opremanje i uređenje objekta namijenjenog lovnom turizmu. Do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2023. Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 3.981,70 eura.
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za ozakonjenje lovačkih kuća na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini Potpora se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:
- da je sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije,
- da se trošak odnosi na ozakonjenu zgradu lovačke kuće,
- da je korisnik registriran za pružanje usluga u lovnom turizmu,
- da je korisnik podmirio sve obveze proizašle iz Ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta,
- da je korisnik ishodio rješenje o izvedenom stanju za lovačku kuću

Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.
Potpora za ozakonjenje lovačkih kuća dodjeljuje se za troškove ishođenja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu lovačku kuću u svrhu njenog ozakonjenja Do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2023. Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 1.327,23 eura.
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za sudjelovanje na manifestacijama na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini Pravne osobe koje su organizatori i sudionici manifestacija koje predstavljaju i promiču lovstvo. Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj lovnog turizma i predstavljanje lovnih potencijala Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju lovnog turizma, a osobito za organizaciju i sudjelovanje:
- na sajmovima, festivalima, smotrama i natjecanjima,
- drugim sličnim manifestacijama od značaja za razvoj i unaprjeđenje lovstva, te predstavljanje Županije kao aktivnog sudionika u razvoju lovstva.
Do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2023. Visina potpore iznosi:
- za organizatora manifestacija do 3.981,68 eura,
- za sudionika na manifestacijama do 663,61 eura.
Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini Autori pojedinačno (fizičke osobe) i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu. Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za prvi tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je i prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini.
11.5.2023. Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 4.000,00 EUR1 / 30.138,00 kuna za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 2.700,00 EUR¹ / 20.343,15 kuna za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu te najviše 2.700,00 EUR¹ / 20.343,15 kuna za dotisak ili otkup već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu.
ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

NEWSLETTER

Prijavite se na naš newsletter

@

Prijavom na newsletter prihvaćate naša Pravila privatnosti.

http://eepurl.com/dioZuD

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.