Projekt Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! doprinosi jačanju sposobnosti malih tvrtki za kvalitetnije poslovanje i opstanak na tržištu te otvaranju novih mogućnosti poslovanja umrežavanjem poduzetnika, pružanjem specijaliziranih usluga Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o., provedbom intenzivnih seminara i informiranja o natječajima za bespovratna sredstva te ostalim uslugama poslovnog savjetovanja.

Nositelj projekta: Agencija za održivi razvoj Općine Antunovca – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 745.461,86 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 559.096,38 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci (15. siječnja 2020. do 15. srpnja 2021. g.)

Ciljevi projekta:
• Opći cilj: Doprinijeti rastu i povećanju broja mikro i malih poduzeća te većoj mogućnosti zapošljavanja i održivom gospodarskom razvoju u Osječko-baranjskoj županiji i široj regiji.

• Cilj projekta: Posebno proširiti usluge poslovne podrške poduzetničke potporne institucije koji će pomoći poduzetnicima u informiranju o osnivanju, razvoju i širenju poslovanja te stvaranju poduzetničkog povoljnog okruženja. Pružanjem specijaliziranih usluga Agencije RODA d.o.o. i provedbom intenzivnih seminara i informiranja o natječajima za bespovratna sredstva s temama lokalnih i regionalnih, nacionalnih i EU natječaja i javnih poziva, korištenja ESIF jamstava i kredita, programima za žene u poduzetništvu i ostalim pomoćnim uslugama za poduzetnike jača se sposobnost malih tvrtki za kvalitetnije poslovanje i opstanak na tržištu te otvaraju nove mogućnosti međusobnim umrežavanjem.

Očekivani rezultati projekta:
• Nadograđene 2 postojeće web-stranice PPI-a novim sadržajima i alatima,

• Održano 11 događanja za povezivanje poduzetnika,
• Održano 16 radionica za informiranje poduzetnika,
• Ukupno 51 novi poduzetnik sudjelovao na događanjima za informiranje i povezivanje,

• 71 postojeći poduzetnik sudjelovao na događanjima za informiranje i povezivanje,

• Podržana 1 organizacija za poslovnu podršku.

Kontakt osoba za više informacija:
• Voditelj projekta Ante Modrić, dipl. iur.,
| direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o.
e-mail: direktor@roda-antunovac.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela

Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

Projekt „Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.“ odobren je u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac dizajniran je u svrhu jačanja poduzetničkog okruženja u Općini Antunovac sa širim područjem te jačanje regionalne konkurentnosti kroz poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima.

Nositelj projekta: Općina Antunovac

Partner na projektu: Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva.

Suradnici: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, Hrvatska gospodarska komora Osijek, Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Institut za razvoj ženskog poduzetništva i vodstva (Woman in Adria) i Matić savjetovanje, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 21.402.869,68 HRK odobreno 19.698.872,28 HRK (93,4%).

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (7. kolovoza 2017. do 7. kolovoza 2019. godine).

Ciljevi projekta:

 • Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora za podršku razvoju poduzetništva na području Općine Antunovac i Osječko-baranjske županije
 • Stvaranje mreže partnera i suradnika PPI-jeva, znanstveno-obrazovne ustanove i ostalih potpornih institucija poduzetništvu
 • Pružanje usluge najma poslovnog prostora i ostalih usluga PPI za 21 MSP koja posluju duže od 3 godine
 • Pružanje usluga novih tehnologija, inovativne usluge virtualnog asistenta   i inkubatora poslovnih ideja te aditivne tehnologije 3D printera
 • Pružanje specijalnih usluga PPI-jeva, provedba intenzivnih seminara i mentoriranja
 • Promocija poduzetništva i inkubatora i akceleratora

Očekivani rezultati:

 • Opremljeno i izgrađeno 3.179 m2 fizičke infrastrukture, 34 uredska prostora, 2 proizvodno-poslovna prostora, 1 konferencijska dvorana za 150 osoba te 2 co-working prostora
 • 2 PPI-jeva koja će koristiti infrastrukturu
 • 21 MSP koja posluju duže od 3 godine te 12 novoosnovanih MSP-ova koja će koristiti infrastrukturu i ostale usluge PP
 • Kreirano 6 novih usluga poslovne podrške poduzetničke infrastrukture

 

Kontakt osobe za više informacija:

 • Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac, tel: 031/278-022,
 • Nataša Tramišak, mag.iur., voditeljica projekta, tel: 031/670-496,
  e-mail: info@roda-antunovac.hr.

  Provedba projekta započela je 07.kolovoza 2017. godine.

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
„Sadržaj je isključiva odgovornost Općine Antunovac i Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac-RODA d.o.o.za održivi gospodarski i ruralni razvoji poticanje poduzetništva i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.“

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.
AKTUALNI NATJEČAJI
Naziv Prijavitelj Predmet Rok prijave Bespovratna sredstva
Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu Udruge u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti Financiranje jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti.

Organizacije civilnoga društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti program za sljedeća prioritetna područja: PI. Prevencija ovisnosti djece PII. Usluge i projekti usmjereni smanjenju rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti
9.1.2023. Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano 1.506.900,00 kuna / 200.000,00 eura. Najniži iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može dodijeliti za PI. i PII po pojedinom programu je 6.640,00 eura, a najviši iznos financijskih sredstava koji se putem Poziva može dodijeliti po pojedinom programu za PI. je 10.620,00 eura te za PII. 20.000,00 eura.
Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) Dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: projekt) u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:
1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.

2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).
31.1.2023. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 20.000.000,00 kuna (2.654.456,17 eura).

Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna (66.361,40 eura) po projektu, odnosno do:
- 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
- 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
- 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske
Poziv na iskaz interesa - prijavu zgrada javnog sektora za: Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći Tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova i ustanova koje obavljaju društvenu djelatnost, a osnovane su od strane Republike Hrvatske, JLP(R)S, vjerskih zajednica ili drugih javnih ustanova i ustanova čiji osnivači su također Republika Hrvatska, JLP(R)S ili vjerske zajednice Bespovratna financijska pomoć za provedbu energetske obnove ugovaranjem energetske usluge, primjenjivo na zgradama javnog sektora koje nisu konstruktivno oštećene potresom ili zbog nekog drugog uzroka, uz uvažavanje značaja zgrada za javni interes 24.12.2022. Ukupna alokacija 250.000.000,00 HRK, uz intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova od 100%, uz uvjet da specifični trošak sufinanciranja bespovratnim sredstvima ne može biti veći od 2.400,00 kn/m2 građevinske bruto površine zgrade
S3E Open Call #1 Istraživački timovi, startupovi te mala i srednja poduzeća koja se bave deep techom Poboljšanje tržišne povezanosti i učinkovitosti istraživačkih timova, startupova te malih i srednjih poduzeća koja se bave deep techom, ubrzavanje projekata istraživačkih timova te deep tech rješenja startupova te malih i srednjih poduzeća koja mogu utjecati na društveni razvoj i gospodarski rast za održiviju budućnost 10.2.2023. Ovisno o odabranom prioritetnom području ulaganja
Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga “Business Development and Innovation Croatia” Za shemu pojedinačnih projekata za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi te velika poduzeća, kod kojih javno vlasništvo ne prelazi 25%, registrirani najmanje tri godine na datum krajnjeg roka Natječaja. Prihvatljivi partneri su bilo koji privatni ili javni subjekti, komercijalni ili nekomercijalni, registrirani kao pravna osoba u Državi darovateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.

Za shemu dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za MSP-ove (SGS 1) za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi registrirani najmanje godinu dana na datum krajnjeg roka Natječaja. Prihvatljivi partneri su bilo koji privatni ili javni subjekti, komercijalni ili nekomercijalni, registrirani kao pravna osoba u Državi darivateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.
Inovacije zelene industrije:

1. Razvoj, provedba i ulaganje u inovativne ekološke tehnologije
2. Razvoj zelenih proizvoda i usluga
3. Razvoj i primjena „zelenijih proizvodnih procesa”

Plavi rast:
1. Razvoj i ulaganja u pomorske nadstrukture
2. Razvoj i ulaganja u obalni i pomorski turizam
3. Razvoj i ulaganja u plavu biotehnologiju
4. Razvoj i ulaganja u pomorske resurse rudarenja morskog dna
5. Razvoj proizvoda i rješenja vezanih uz pomorski promet
6. Razvoj rješenja za plavu energiju
7. Razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi
8. Razvoj inovativnih rješenja u vezi s morskim otpadom i zagađenja
9. Razvoj inovativnih tehnologija za opskrbu vodom, uključujući desalinizaciju
31.1.2023. Za shemu pojedinačnih projekata za područja fokusa Zelena industrija i Plavi rast minimalni iznos odobrene potpore iznosi 200.000 eura, a maksimalni iznos odobrene potpore iznosi 1.500.000 eura.

Za shemu dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za MSP-ove (SGS 1) za područja fokusa Inovacije zelene industrije i Plavi rast minimalni iznos odobrene potpore iznosi 50.000 eura, a maksimalni iznos odobrene potpore iznosi 200.000 eura.

Stopa bespovratnih sredstava može varirati od 10% do 70 %, ovisno o vrsti dodijeljene državne potpore, veličini subjekta Prijavitelja, profitabilnosti projekta, općem financijskom stanju Prijavitelja i drugim elementima odredaba Uredbe koji su relevantni za dotični projekt.
Natječaj za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za opremanje parkova za vježbanje na otvorenom jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te Grad Zagreb Sredstva su namijenjena za kupnju, dobavu i postavljanje fiksne opreme i sprava za vježbanje na otvorenom. Oprema i sprave za vježbanje mogu sadržavati kombinaciju opreme za vježbanje tipa street workout i fitness sprava za vježbanje na otvorenom. Minimalno jedna od sprava mora biti namijenjena osobama s invaliditetom. 9.12.2022. Najviši iznos po JLS je do 90.414,00 kuna (12.000,00 eura)
ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

NEWSLETTER

Prijavite se na naš newsletter

@

Prijavom na newsletter prihvaćate naša Pravila privatnosti.

http://eepurl.com/dioZuD

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.