Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela

Projekt Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! doprinosi jačanju sposobnosti malih tvrtki za kvalitetnije poslovanje i opstanak na tržištu te otvaranju novih mogućnosti poslovanja umrežavanjem poduzetnika, pružanjem specijaliziranih usluga Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o., provedbom intenzivnih seminara i informiranja o natječajima za bespovratna sredstva te ostalim uslugama poslovnog savjetovanja.

Nositelj projekta: Agencija za održivi razvoj Općine Antunovca – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

Ukupna vrijednost projekta: 747.269,67 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 560.452,24 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci (15. siječnja 2020. do 15. srpnja 2021. g.)

Ciljevi projekta:
• Opći cilj: Doprinijeti rastu i povećanju broja mikro i malih poduzeća te većoj mogućnosti zapošljavanja i održivom gospodarskom razvoju u Osječko-baranjskoj županiji i široj regiji.

• Cilj projekta: Posebno proširiti usluge poslovne podrške poduzetničke potporne institucije koji će pomoći poduzetnicima u informiranju o osnivanju, razvoju i širenju poslovanja te stvaranju poduzetničkog povoljnog okruženja. Pružanjem specijaliziranih usluga Agencije RODA d.o.o. i provedbom intenzivnih seminara i informiranja o natječajima za bespovratna sredstva s temama lokalnih i regionalnih, nacionalnih i EU natječaja i javnih poziva, korištenja ESIF jamstava i kredita, programima za žene u poduzetništvu i ostalim pomoćnim uslugama za poduzetnike jača se sposobnost malih tvrtki za kvalitetnije poslovanje i opstanak na tržištu te otvaraju nove mogućnosti međusobnim umrežavanjem.

Očekivani rezultati projekta:
• Nadograđene 2 postojeće web-stranice PPI-a novim sadržajima i alatima,

• Održano 11 događanja za povezivanje poduzetnika,
• Održano 16 radionica za informiranje poduzetnika,
• Ukupno 51 novi poduzetnik sudjelovao na događanjima za informiranje i povezivanje,

• 71 postojeći poduzetnik sudjelovao na događanjima za informiranje i povezivanje,

• Podržana 1 organizacija za poslovnu podršku.

Kontakt osoba za više informacija:
• Voditeljica projekta Nataša Tramišak, mag. iur., direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o. | tel: 031 670 496 | mob: 099 731 75 69 | e-mail: direktorica@roda-antunovac.hr

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.

Projekt „Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.“ odobren je u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac dizajniran je u svrhu jačanja poduzetničkog okruženja u Općini Antunovac sa širim područjem te jačanje regionalne konkurentnosti kroz poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima.

Nositelj projekta: Općina Antunovac

Partner na projektu: Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva.

Suradnici: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, Hrvatska gospodarska komora Osijek, Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Institut za razvoj ženskog poduzetništva i vodstva (Woman in Adria) i Matić savjetovanje, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 21.402.869,68 HRK odobreno 19.698.872,28 HRK (93,4%).

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (7. kolovoza 2017. do 7. kolovoza 2019. godine).

Ciljevi projekta:

 • Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora za podršku razvoju poduzetništva na području Općine Antunovac i Osječko-baranjske županije
 • Stvaranje mreže partnera i suradnika PPI-jeva, znanstveno-obrazovne ustanove i ostalih potpornih institucija poduzetništvu
 • Pružanje usluge najma poslovnog prostora i ostalih usluga PPI za 21 MSP koja posluju duže od 3 godine
 • Pružanje usluga novih tehnologija, inovativne usluge virtualnog asistenta   i inkubatora poslovnih ideja te aditivne tehnologije 3D printera
 • Pružanje specijalnih usluga PPI-jeva, provedba intenzivnih seminara i mentoriranja
 • Promocija poduzetništva i inkubatora i akceleratora

Očekivani rezultati:

 • Opremljeno i izgrađeno 3.179 m2 fizičke infrastrukture, 34 uredska prostora, 2 proizvodno-poslovna prostora, 1 konferencijska dvorana za 150 osoba te 2 co-working prostora
 • 2 PPI-jeva koja će koristiti infrastrukturu
 • 21 MSP koja posluju duže od 3 godine te 12 novoosnovanih MSP-ova koja će koristiti infrastrukturu i ostale usluge PP
 • Kreirano 6 novih usluga poslovne podrške poduzetničke infrastrukture

 

Kontakt osobe za više informacija:

 • Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac, tel: 031/278-022,
 • Nataša Tramišak, mag.iur., direktorica Agerncije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, tel: 031/670-496, mob: 0997317569. Provedba projekta započela je 07.kolovoza 2017. godine.

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
„Sadržaj je isključiva odgovornost Općine Antunovac i Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac-RODA d.o.o.za održivi gospodarski i ruralni razvoji poticanje poduzetništva i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.“

AKTUALNI NATJEČAJI
Naziv Prijavitelj Predmet Rok prijave Bespovratna sredstva
Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.
Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja 3.8.2020. 3.500,00 do 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti
Natječaj za podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovog Natječaja Poljoprivreda; premije osiguranja za police osiguranja 31.12.2020. Do 75.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ Centar za socijalnu skrb, ustanova, udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u RH, zadruga Socijalne usluge 31.12.2020. 400.000,00 kn do 8.000.000,00 kn
Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti Zadruge hrvatskih branitelja, mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici Stručno osposobljavanje i zapošljavanje Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 25.6.2020 Do 100.000,00 kn
Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim kreativnim industrijama za 2020. godinu – proizvodnja, distribucija, dostupnost i pristup kulturno umjetničkim sadržajima u novonastalim okolnostima COVID-19 Trgovačko društvo, zadruga, obrt, ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti), umjetnička organizacija, djelatnost slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost) Poticanje aktivnosti usmjerenih na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja COVID-19 okolnostima 28.6.2020 30.000,00 do 350.000,00 kn
ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

NEWSLETTER

Prijavite se na naš newsletter

@

Prijavom na newsletter prihvaćate naša Pravila privatnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.