Projekt Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! doprinosi jačanju sposobnosti malih tvrtki za kvalitetnije poslovanje i opstanak na tržištu te otvaranju novih mogućnosti poslovanja umrežavanjem poduzetnika, pružanjem specijaliziranih usluga Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o., provedbom intenzivnih seminara i informiranja o natječajima za bespovratna sredstva te ostalim uslugama poslovnog savjetovanja.

Nositelj projekta: Agencija za održivi razvoj Općine Antunovca – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 745.461,86 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 559.096,38 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci (15. siječnja 2020. do 15. srpnja 2021. g.)

Ciljevi projekta:
• Opći cilj: Doprinijeti rastu i povećanju broja mikro i malih poduzeća te većoj mogućnosti zapošljavanja i održivom gospodarskom razvoju u Osječko-baranjskoj županiji i široj regiji.

• Cilj projekta: Posebno proširiti usluge poslovne podrške poduzetničke potporne institucije koji će pomoći poduzetnicima u informiranju o osnivanju, razvoju i širenju poslovanja te stvaranju poduzetničkog povoljnog okruženja. Pružanjem specijaliziranih usluga Agencije RODA d.o.o. i provedbom intenzivnih seminara i informiranja o natječajima za bespovratna sredstva s temama lokalnih i regionalnih, nacionalnih i EU natječaja i javnih poziva, korištenja ESIF jamstava i kredita, programima za žene u poduzetništvu i ostalim pomoćnim uslugama za poduzetnike jača se sposobnost malih tvrtki za kvalitetnije poslovanje i opstanak na tržištu te otvaraju nove mogućnosti međusobnim umrežavanjem.

Očekivani rezultati projekta:
• Nadograđene 2 postojeće web-stranice PPI-a novim sadržajima i alatima,

• Održano 11 događanja za povezivanje poduzetnika,
• Održano 16 radionica za informiranje poduzetnika,
• Ukupno 51 novi poduzetnik sudjelovao na događanjima za informiranje i povezivanje,

• 71 postojeći poduzetnik sudjelovao na događanjima za informiranje i povezivanje,

• Podržana 1 organizacija za poslovnu podršku.

Kontakt osoba za više informacija:
• Voditelj projekta Ante Modrić, dipl. iur.,
| direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o.
e-mail: direktor@roda-antunovac.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela

Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

Projekt „Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.“ odobren je u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac dizajniran je u svrhu jačanja poduzetničkog okruženja u Općini Antunovac sa širim područjem te jačanje regionalne konkurentnosti kroz poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima.

Nositelj projekta: Općina Antunovac

Partner na projektu: Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva.

Suradnici: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, Hrvatska gospodarska komora Osijek, Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Institut za razvoj ženskog poduzetništva i vodstva (Woman in Adria) i Matić savjetovanje, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 21.402.869,68 HRK odobreno 19.698.872,28 HRK (93,4%).

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (7. kolovoza 2017. do 7. kolovoza 2019. godine).

Ciljevi projekta:

 • Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora za podršku razvoju poduzetništva na području Općine Antunovac i Osječko-baranjske županije
 • Stvaranje mreže partnera i suradnika PPI-jeva, znanstveno-obrazovne ustanove i ostalih potpornih institucija poduzetništvu
 • Pružanje usluge najma poslovnog prostora i ostalih usluga PPI za 21 MSP koja posluju duže od 3 godine
 • Pružanje usluga novih tehnologija, inovativne usluge virtualnog asistenta   i inkubatora poslovnih ideja te aditivne tehnologije 3D printera
 • Pružanje specijalnih usluga PPI-jeva, provedba intenzivnih seminara i mentoriranja
 • Promocija poduzetništva i inkubatora i akceleratora

Očekivani rezultati:

 • Opremljeno i izgrađeno 3.179 m2 fizičke infrastrukture, 34 uredska prostora, 2 proizvodno-poslovna prostora, 1 konferencijska dvorana za 150 osoba te 2 co-working prostora
 • 2 PPI-jeva koja će koristiti infrastrukturu
 • 21 MSP koja posluju duže od 3 godine te 12 novoosnovanih MSP-ova koja će koristiti infrastrukturu i ostale usluge PP
 • Kreirano 6 novih usluga poslovne podrške poduzetničke infrastrukture

 

Kontakt osobe za više informacija:

 • Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac, tel: 031/278-022,
 • Nataša Tramišak, mag.iur., voditeljica projekta, tel: 031/670-496,
  e-mail: info@roda-antunovac.hr.

  Provedba projekta započela je 07.kolovoza 2017. godine.

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
„Sadržaj je isključiva odgovornost Općine Antunovac i Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac-RODA d.o.o.za održivi gospodarski i ruralni razvoji poticanje poduzetništva i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.“

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.
AKTUALNI NATJEČAJI
Naziv Prijavitelj Predmet Rok prijave Bespovratna sredstva
Javni poziv za dodjelu potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu Pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj, a čiji klijenti/turisti putem njihovih turističkih programa/paket-aranžmana ostvaruju turistička noćenja na području Osječko-baranjske županije Dodjelom ovih potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja, Osječko-baranjska županija želi potaknuti porast turističkog prometa i veću turističku potrošnju na području Osječko-baranjske županije. Do utroška planiranih sredstava,, a najkasnije do 31.12.2022. 50,00 kuna po ostvarenom turističkom noćenju na području OBŽ
Javni poziv za za prikupljanje zahtjeva za potpore iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govrdarstva, svinjogojstva i peradarstva Poljoprivredni proivođači iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća Dodjela izvanredne potpore kako bi se ublažile posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućio nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorma kako bi se pridonijelo sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima. 15.8.2022. iznos potpore:
Mjeru 1. najviše do 1.000,00 kuna po grlu
- Podmjeru 2.1. najviše do 750,00 kuna po grlu
- Podmjeru 2.2. najviše do 150,00 kuna po grlu
- Podmjeru 3.1. najviše do 0,50 kuna po kljunu
- Podmjeru 3.2. najviše do 3,00 kune po kljunu
Javni poziv za za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrtnici,
trgovačka društva i zadruge) koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici
nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih čija je djelatnodt prema NKD 2007 iz Područja A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
Dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registiriranim na područjima JLS koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. 25.8.2022. Najmanje: 50.000,00 kuna
Najviše: 100.000,00 kuna
Natječaj za program Eurostars 3 Mikro, mala i srednja poduzeća Poticanje mikro, malih i srednnjih poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. 15.09.2022. Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000 EUR, odnosno 60% za mikro i mala poduzeća te 50% za srednja poduzeća, ovisno što je manje.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane Organizacije civilnog društva
Ustanove
Ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, smanjenju otpada od hrane te povećanju prehranbene sigurnosti siromašnijih skupina stanovonika 28.9.2022. Najmanje: 10.000,00 kuna
Najviše: 1.800.000,00 kuna
V. Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovog Natječaja Dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja 31. 12. 2022. Najviši iznos god. potpore po korisniku:
- 75000 eura za biljnu proizvodnju
- 40.000 eura za stočarsku proizvodnju
ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

NEWSLETTER

Prijavite se na naš newsletter

@

Prijavom na newsletter prihvaćate naša Pravila privatnosti.

http://eepurl.com/dioZuD

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.