Natječaji
1 - 35 od 623

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja (Standard Action Projects, SAP) koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini.


2. lipanj 2023.

Objavljen javni poziv "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2023. godinu s ciljem poticanja gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.


2. lipanj 2023.

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga "Vaučeri za digitalizaciju”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je otvoreni poziv „Vaučeri za digitalizaciju“, NPOO.C1.1.2.R3-I2.01 u svrhu povećanja razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanja kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.


2. lipanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene, a isto tako povećanjem energetske učinkovitosti i smanjenjem potrošnje energije.


1. lipanj 2023.

Podnošenje zahtjeva za Mjeru 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije do 20. lipnja 2023.

Agencija za plaćane u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava kako je u tijeku podnošenje zahtjeva za Mjeru 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u svrhu saniranja pretopljenih gubitaka, osiguranja likvidnosti te održanja proizvodnje.


1. lipanj 2023.

Otvoreni Javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu.


25. svibanj 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini. Potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Lokalni poljoprivredni proizvođači su proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija se proizvodnja odvija na području Osječko-baranjske županije.


3. svibanj 2023.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini. Potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu i mentorsku djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika početnika i ostalih poduzetnika


3. svibanj 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini. Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge kao i za očuvanje i ulaganja u razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta te za povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda.


3. svibanj 2023.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini. Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva


3. svibanj 2023.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini. Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja poduzetništva


3. svibanj 2023.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini.


3. svibanj 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2023. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2023. godini. Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj ruralnog turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju ruralnog turizma, a osobito za organizaciju i sudjelovanje


3. svibanj 2023.

Ciljana znanstvena istraživanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“. Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.


24. travanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini. Financijska potpora dodjeljuje se kao bespovratna sredstva za pokriće dijela troškova organizacije nastupa ili natjecanja na međunarodnim sajmovima u inozemstvu i organizacije velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini.


24. travanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP(JP ZO 4/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP.


18. travanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture (JP ZO 5/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.


18. travanj 2023.

Europska urbana inicijativa – Natječaji „Razmjena između gradova (City-to-City Exchange)“ i „Gradovi u postupku revizije (Peer Review – Cities Under Review)“

Europska urbana inicijativa (EUI) kroz objavu novih natječaja gradovima pruža potporu za poboljšanje i jačanje kapaciteta u osmišljavanju strategija, politika i projekata održivog urbanog razvoja, objavilo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.


18. travanj 2023.

Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu (MF-2023-1-1)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu (referentni broj: MF-2023-1-1).


18. travanj 2023.

Inovacijski fond – 3. poziv za male projekte

U okviru Fonda za inovacije, Europska komisija je objavila treći Poziv za male projekte s ciljem poticanja dodatne primjene industrijskih rješenja za dekarbonizaciju Europe.


18. travanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 2/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada. Predmet Poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada


18. travanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom (JP ZO 3/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Svrha Javnog poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog skupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveza iz Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21).


18. travanj 2023.

Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša. Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.


11. travanj 2023.

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.


7. travanj 2023.

Poziv za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnog društva koje su usmjerene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva, pružanju usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te koje su usmjerene radu s beskućnicima, da se prijave za financijsku podršku programima koji pridonose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva


7. travanj 2023.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu. Predmet poziva je dodjela potpora znanstveno istraživačkim institucijama koje uspostavljaju pokusna polja za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2023. godini.


6. travanj 2023.

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, njihovom povratku i ostanku te očuvanju njihove pune ravnopravnosti. Prihvatljive su brojne aktivnosti koje obuhvaćaju društvena, kulturna, gospodarska i javna područja ulaganja te zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te programi i aktivnosti od interesa za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje odnosa između Hrvata u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj


6. travanj 2023.

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu. Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji. Prihvatljive su brojne aktivnosti koje obuhvaćaju društvena, kulturna, gospodarska i javna područja ulaganja te zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te programi i aktivnosti od interesa za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje odnosa između Hrvata u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj


6. travanj 2023.

Javni poziv za kandidiranje projekata Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata Konkurentnost turističkog gospodarstva temeljem Programa za konkurentnost turističkog gospodarstva. Fokus je na zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma, razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju, razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga prihvatljivih za okoliš, kružnom gospodarstvu te povećanju energetske učinkovitosti.


6. travanj 2023.

Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini. Cilj Javnog poziva jest potpora plesnim umjetnicima i umjetnicima u području suvremenog cirkusa u jačanju profesionalnih kapaciteta te podizanju kvalitete i vitalnosti na području suvremenog plesnog i cirkuskog stvaralaštva. Poziv je usmjeren prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa


6. travanj 2023.

Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda za 2023. godinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda za 2023. godinu namijenjen sufinanciranju projekata istraživačkih programa u pčelarstvu.


6. travanj 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2023. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2023. godini. Cilj Poziva je resocijalizacija i socijalno uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge.


31. ožujak 2023.

Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini. Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.


23. ožujak 2023.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04).


23. ožujak 2023.

Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)

Innovation Norway objavio je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures) - Call for Proposals on Soft Measures – Business Development Skills in Croatia - poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia. Program se financira iz sredstava financijskog mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014-2021, a upravitelj fonda je Innovation Norway.


21. ožujak 2023.
1 - 35 od 623