Natječaji
1 - 35 od 683

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu s ciljem pružanja podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti.


30. studeni 2023.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF) Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. otvorio je poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF) kroz koji se želi pokrenuti razvoj strateških projekta koji su u skladu s prioritetima Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), a projektni prijedlozi podneseni u okviru ovog poziva moraju biti usklađeni najmanje s jednim od 12 prioritetnih područja (PA) te se jasno odnositi na akcijski plan i ciljeve EUSDR-a.


30. studeni 2023.

Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva s ciljem pružanja financijske potpore proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj.


28. studeni 2023.

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini s ciljem odabira velikih međunarodnih sportskih natjecanja na temelju vrednovanja zaprimljenih zahtjeva, koji će biti sastavni dio Programa javnih potreba u sportu državne razine u 2024. godini te poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koja se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.


24. studeni 2023.

Objavljen „Ruksak (pun) kulture“

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu.


24. studeni 2023.

Info dan – Mogućnosti financiranja tržišno orijentiranih projekata (EUREKA, Eurostars, EIC i EEN)

Izvještavamo Vas da će Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) održati u srijedu, 29. studenog 2023. godine s početkom u 9:45 sati u prostorijama Poduzetničkog inkubatora BIOS, J. J. Strossmayera 341, Osijek Info dan – Mogućnosti financiranja tržišno orijentiranih projekata (EUREKA, Eurostars, EIC i EEN). Na navedenom događaju bit će prezentirane informacije o međunarodnim programima za financiranje tržišno orijentiranih projekata.


20. studeni 2023.

Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.


20. studeni 2023.

Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja.


16. studeni 2023.

JAVNI POZIV ZA POTICANJE UGRADNJE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U OBITELJSKIM KUĆAMA (EnU-4/23)

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u postojećim obiteljskim kućama.


15. studeni 2023.

Javni poziv za provedbu mjera iz „Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog gospodarstva u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje javni poziv za provedbu mjera iz „Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog gospodarstva u 2023. godini.


14. studeni 2023.

Javni poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziva za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu.


10. studeni 2023.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova.


8. studeni 2023.

VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.


2. studeni 2023.

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2023. i 2024. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva na prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te na socijalno uključivanje i integraciju socijalno osjetljivih skupina za 2023. i 2024. godinu.


31. listopad 2023.

Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024. Svrha javnog poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba darovitih učenika.


24. listopad 2023.

Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje u trajanju od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2026. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje u trajanju od 1. srpnja 2024. do 30. lipnja 2026. godine.


23. listopad 2023.

Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2023. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv o dodjeli financijske potpore organizacijama civilnog društva – znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2023. godini.


11. listopad 2023.

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za programe koji se odnose na zaštitu i očuvanje pokretnih, nepokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i kopnene i podvodne arheološke baštine

Ministarstvo kulture i medija RH objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za programe koji se odnose na zaštitu i očuvanje pokretnih, nepokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i kopnene i podvodne arheološke baštine.


3. listopad 2023.

Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH I UMJETNIČKIH ZANIMANJA ZA TURIZAM u 2023.

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam u 2023.


2. listopad 2023.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.


28. rujan 2023.

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju iz PKK 2021 2027, Specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023).


25. rujan 2023.

JAVNI POZIV za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

Pravo prijave za dodjelu sredstava imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave koje provode programe i projekte u području kulture i ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom.


15. rujan 2023.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.


12. rujan 2023.

Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.


12. rujan 2023.

Objavljen drugi javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija

Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija objavljuju drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija u sklopu mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2), koja se provodi sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.


12. rujan 2023.

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu

Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.


5. rujan 2023.

Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2023. godinu

Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.


5. rujan 2023.

Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu u svrhu educiranja djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu, a slijedom čega će se osigurati stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.


5. rujan 2023.

Potpora temeljem Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini na prinosu poljoprivrednih kultura.


5. rujan 2023.

Javni pozivi za iskaz interesa osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i dobavljača za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2023/2024

Školska shema u školskoj godini 2023./2024. provodi se na području čitave Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2023. do 31. srpnja 2024. godine sukladno Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (Narodne novine br. 81/23).


28. kolovoz 2023.

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.


25. kolovoz 2023.

Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024 s ciljem poboljšanja kvalitete, održivosti i učinkovitosti preventivnih intervencija koje se provode u sklopu odgojno-obrazovnog sustava prema preporukama utemeljenima na dokazima, a radi zadovoljavanja različitih potreba učenika te u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, kao i poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.


25. kolovoz 2023.

Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni Poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke radi ispunjavanje nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe.


24. kolovoz 2023.

Objavljen natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ s ciljem poticanja poljoprivrednika na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.


22. kolovoz 2023.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavila pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavila je pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga


17. kolovoz 2023.
1 - 35 od 683