Natječaji
1 - 35 od 554

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2023. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti udruga sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u 2023. godini. Svrha i cilj Poziva je nastavna skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskoga rata u cilju zaštite njihovih interesa i dostojanstva te promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizama.


27. siječanj 2023.

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu.


27. siječanj 2023.

Postanite mentor: HAMAG-BICRO objavio Javni poziv za uspostavu i testiranje mentorskih mreža u sklopu projekta BOND 2

Uspješnom uspostavom mreža mentora kao podrške postojećim i budućim poduzetnicima stvorit će se jedinstvena nacionalna mreža u Republici Hrvatskoj kao jedna od usluga za poduzetnike u okviru projekta BOND 2, koji okuplja 99 poduzetničkih potpornih institucija u RH, članica Mreže BOND. Prilika je to da poduzetnici iz cijele Hrvatske dobiju mogućnost sudjelovati u testiranju mreža mentora čime stvaramo pretpostavke za ravnomjeran regionalni razvoj.


24. siječanj 2023.

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini

Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata.


23. siječanj 2023.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

Prihvatljivi korisnici kredita su fizičke osobe – OPG-ovi, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječko-baranjske županije.


20. siječanj 2023.

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za „Ruksak (pun) kulture“ za 2023. godinu

Program omogućuje dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihova kreativnog obrazovanja, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuje djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Program upoznaje djecu i mlade s umjetničkim i kulturnim djelima, odnosno izričajem visoke kvalitete i profesionalnih standarda, pokrivajući široko područje: izvedbene umjetnosti, vizualnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost, kulturnu baštinu i sve inovativne kulturne prakse.


17. siječanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2023. godini

Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.


17. siječanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini

Zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti pravne osobe i obrti registrirani za proizvodnju audiovizualnih djela i upisani u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici EU te nezavisni producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju tj. opciju s autorom/icom, u svrhu snimanja audiovizualnog djela.


17. siječanj 2023.

Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva organizacije civilnog društva i znanstveno-obrazovne, znanstvene i znanstveno-istraživačke ustanove. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti po ovom Pozivu iznose 99.542,11 eura, a maksimalni iznos je 199.084,21 eura.


17. siječanj 2023.

Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.


12. siječanj 2023.

Poziv „Razvojne istraživačke potpore“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv „Razvojne istraživačke potpore“. Svrha Poziva je povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama.


12. siječanj 2023.

Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača. Svrha Poziva je poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača kroz poticaje za pokretanje vlastitog start-up/spin-off poduzeća.


12. siječanj 2023.

Poziv „Stažiranje u gospodarstvu“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv Stažiranje u gospodarstvu. Svrha Poziva je stvaranje poduzetničkog duha mladih istraživača kroz usvajanje poduzetničkih vještina za istraživačke djelatnosti.


12. siječanj 2023.

Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata te za zaštitu i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Jedna udruga može podnijeti najviše tri prijave.


11. siječanj 2023.

Objavljen javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija

Agencija za elektroničke medije Agencija za elektroničke medije objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija u sklopu mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2), koja se provodi sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.


2. siječanj 2023.

Objavljen novi natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je šesti Natječaj za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.


2. siječanj 2023.

Javni natječaj za inovacijske projekte (ZO EnU-1/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za inovacijske projekte (ZO EnU-1/22). Predmet Natječaja je dodjela sredstava za neposredno financiranje istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata kojima se podupiru istraživanja i eksperimentalni razvoj u području proizvodnje čiste energije, prometa, uključujući baterije, čisti vodik i druge nisko ugljične tehnologije te istraživanje tehnologija, tehničkih i ne tehničkih mjera za smanjenje emisija/povećanje ponora u sektorima energetike, prometa, poljoprivrede, šumarstva, otpada i industrijskih procesa.


29. prosinac 2022.

Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.


29. prosinac 2022.

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. i 2024. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnoga društva koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku programima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.


23. prosinac 2022.

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.


23. prosinac 2022.

Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“.


23. prosinac 2022.

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije. Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.


23. prosinac 2022.

Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. čiji je cilj sprječavanje šteta od divljači na području Republike Hrvatske kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.


15. prosinac 2022.

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.


6. prosinac 2022.

Otvoren 1. natječaj u sklopu S3E – Southern European Entrepreneurship Engine za područje „deep tech-a“

Program S3E (Southern European Entrepreneurship Engine), financiran od strane Europske komisije za poboljšanje tržišne povezanosti i učinkovitosti istraživačkih timova, startupova te malih i srednjih poduzeća koja se bave deep techom, ubrzava projekte istraživačkih timova te deep tech rješenja startupova te malih i srednjih poduzeća koja mogu utjecati na društveni razvoj i gospodarski rast za održiviju budućnost. U okviru ovog programa otvoren je 1. natječaj „S3E Open Call #1“.


29. studeni 2022.

Third Call for proposals under Business Development and Innovation Croatia

Innovation Norway objavio je Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga “Business Development and Innovation Croatia” u okviru “Programa Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost u Hrvatskoj” Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021., s područjem fokusa na Inovacije zelene industrije i Plavi rast (Green Industry Innovation i Blue Growth).


28. studeni 2022.

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.


24. studeni 2022.

Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje

Europska komisija je u okviru Programa Kreativna Europa raspisala Pozive na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje. Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu.


24. studeni 2022.

Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.


24. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ za financiranje unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava javnog sektora kako bi se olakšala i ubrzala priprema i objava skupova otvorenih podataka (osobito vrijednih i visokovrijednih) u strojno čitljivom obliku sukladno standardima, za minimalno osam tijela državne i javne vlasti na Portalu otvorenih podataka. Ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva je 2.955.775,00 kuna s PDV-om.


16. studeni 2022.

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture za 2023. godinu

Prihvatljivi prijavitelji su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, a jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave. Iznos potpora kreće se od 1.000,00 do 7.000,00 kuna, ovisno o vrsti programa koji se predlaže.


15. studeni 2022.

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva usmjerene radu sa starijim osobama.


15. studeni 2022.

Fond za MSP-ove: Ponovno otvorene prijave za bespovratna sredstava namijenjena pristupu intelektualnom vlasništvu

Sredstva u okviru Vouchera 1 mogu se koristiti za djelomično pokriće troškova naknada za usluge pred-dijagnostičke usluge povezane s Intelektualnim vlasništvom (IP Scan), te troškove registracije žiga i industrijskog dizajna. Sredstva su ograničena i dostupna su prema redoslijedu prijave.


10. studeni 2022.

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20.000.000,00 kuna, a visina javne potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.


10. studeni 2022.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (referentni broj: NPOO.C1.3.R2-11.02)

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Ukoliko će više JLS-ova sporazumno (udruženjem) osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavlja se Sporazum između JLS-ova koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje te u njemu određuju JLS koja će imati svojstvo Prijavitelja, odnosno Korisnika u okviru ovog Poziva.


8. studeni 2022.
1 - 35 od 554