Održani web seminari

Web seminar: Primjena aditivne 3D tehnologije u poslovanju


Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

Web seminar: Izrada poslovnog plana


Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

Web seminar: Digitalni marketing


Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

Web seminar: Brendiranje


Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

Web seminar: Pravni oblici poslovanja poduzeća


Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

 

Web seminar: KLIMATSKE PROMJENE I PODUZETNIŠTVO


Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

 

Web seminar: ŽENE U PODUZETNIŠTVU – IZAZOVI


Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017

 

Web seminar: POKRETANJE POSLOVANJA – START UP!


Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.1.2.12.0017