Novosti
1 - 35 od 919

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.


23. svibanj 2024.

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024).


21. svibanj 2024.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027


21. svibanj 2024.

Objavljen natječaj "Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2024."

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2024“ (European Enterprise Promotion Awards - EEPA 2024). Europska komisija svake godine nagrađuje uspjeh javnih tijela i javno privatnog partnerstva u poticanju poduzetništva i malog gospodarstva širom EU.


17. svibanj 2024.

Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2024. da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“ s ciljem   promocije aktivnosti koje provode udruge u području medijske pismenosti.  Tema poziva: „ Razvoj, doprinos i uloga udruga u području medijske pismenosti u Hrvatskoj“


15. svibanj 2024.

Ponovno otvaranje Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.02

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ponovno otvara Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. U okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno reforme C6.1.R5 (C7.2 R2/C7.2 R3) Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, osigurana je alokacija u iznosu od 15.500.000,00 eura, a bespovratna sredstva će se dodjeljivati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.


14. svibanj 2024.

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz „Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024."

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.


14. svibanj 2024.

Objava poziva za dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ (Referentni broj: PK.1.1.06)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ (Referentni broj: PK.1.1.06.) u okviru Programa konkurentnosti i kohezija 2021.-2027.


8. svibanj 2024.

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga koje su usmjerene podršci roditeljstvu da se prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose podršci roditeljstvu


7. svibanj 2024.

Objavljena dva Javna poziva za neposredno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture JP ZO 6/2024 i Javni poziv za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta JP ZO 9/22024


7. svibanj 2024.

Javni poziv za dodjelu potpora za autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini.


3. svibanj 2024.

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini


3. svibanj 2024.

Prvi natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz Strateškog plan

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvi Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.


30. travanj 2024.

Mjera 2. Potpora malim mljekarama za naknadu troškova sabiranja mlijeka

Mjera 2. Potpora malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L, 15.12.2023.)


30. travanj 2024.

Objavljen drugi Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju “58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavila je dana 16. travnja 2024. godine drugi Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju “58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja”.


24. travanj 2024.

Ministarstvo kulture i medija - Objavljen Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva

Dana 12. travnja 2024. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva s rokom prijave do 13. svibnja 2024. godine.


24. travanj 2024.

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima i to za pokretanje gospodarskih aktivnosti kao i za očuvanje radnih mjesta, a u svrhu poticanja konkurentnosti gospodarstva na otocima i poluotoku Pelješcu.


24. travanj 2024.

Otvoreni Javni pozivi i natječaji Ministarstva znanosti i obrazovanja te Hrvatske zakladne za znanost

Na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljeno je nekoliko Javnih poziva kako slijedi


24. travanj 2024.

Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu

Dana 15. travnja 2024. godine, na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, objavljen je javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu


24. travanj 2024.

Natječaj za provedbu intervencije 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Na stranicama Programa ruralnog razvoja objavljen je natječaj za provedbu intervencije 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.


22. travanj 2024.

Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Na Internet stranici Programa ruralnog razvoja objavljen je Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije.


22. travanj 2024.

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima (zlatna žutica) koji su nastali od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.


22. travanj 2024.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo nekoliko javnih poziva

Ministarstvo hrvatskih branitelja na svojoj je web stranici objavilo nekoliko javnih poziva u mjesecu travnju:


22. travanj 2024.

STIPENDIJE za poticanje obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu „STIPENDIJE“

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je u veljači Javni poziv za poticanje obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu, kroz sufinanciranje stipendija.


22. travanj 2024.

Objavljen Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2024. godini

Dana 3. travnja 2024. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv s ciljem pružanja potpore plesnim umjetnicima i umjetnicima u području suvremenog cirkusa, u svrhu jačanja profesionalnih kapaciteta te podizanja kvalitete i vitalnosti u području suvremenog plesnog i cirkuskog stvaralaštva.


22. travanj 2024.

Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole sukladno Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024.


22. travanj 2024.

Predstavljeni rezultati projekta „Pametno danas za bolje sutra“ u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac

Dana 27. ožujka 2024. godine, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, održana je konferencija predstavljanja rezultata projekta „Pametno danas za bolje sutra“, čiji je nositelj Općina Antunovac, a koji je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


5. travanj 2024.

Otvoren Poziv za energetsku obnova višestambenih zgrada

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ s ciljem provođenja integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga, iznimno za zgrade upisane u Registar kulturnih dobara koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti minimalno 30% u odnosnu na stanje prije obnove.


2. travanj 2024.

Objavljen prvi natječaj za intervenciju 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila prvi natječaj za provedbu intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.


2. travanj 2024.

Objavljen natječaj za provedbu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i  ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.


2. travanj 2024.

Sretan i blagoslovljen Uskrs

želi Vam Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o.


29. ožujak 2024.

Javni pozivi Osječko-baranjske županije za dodjelu potpora u poljoprivredi

Osječko-baranjska županija na svojoj je mrežnoj stranici objavila velik broj javnih poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi, kojima možete pristupiti pomoću poveznica u nastavku


28. ožujak 2024.

Objavljeni Javni pozivi i natječaji Ministarstva turizma i sporta

Ministarstvo turizma i sporta na svojoj je mrežnoj stranici objavilo nekoliko javnih poziva iz područja turizma i jedan javni poziv iz područja sporta.


28. ožujak 2024.

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na svojoj je mrežnoj stranici objavilo Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027.


28. ožujak 2024.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo nekoliko javnih poziva

Ministarstvo hrvatskih branitelja na svojoj je mrežnoj stranici objavilo nekoliko javnih poziva


22. ožujak 2024.
1 - 35 od 919