Novosti
1 - 35 od 601

Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (NPO.C1.3.R2-I2.01)

Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.


18. svibanj 2022.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada" (NPOO.C1.3.R2-I1.01)

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.


18. svibanj 2022.

Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.


18. svibanj 2022.

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.


18. svibanj 2022.

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022). Predmet Javnog poziva je financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera niskougljične tranzicije.


9. svibanj 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2022.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2022. godini s ciljem unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanja proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika kao korisnika mjera Ministarstva hrvatskih branitelja koji su svojim dosadašnjim poslovanjem pokazali uspješnost.


9. svibanj 2022.

Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. godini, namijenjen sufinanciranju projekata koji doprinose motiviranju razvoja karijere u turizmu, intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola i poslodavaca te jačanju atraktivnosti turističkih zanimanja te sufinanciranju projekata koji doprinose uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu, poticanju poslodavaca i turističkih zajednica u turizmu na razvoj pristupačnog turizma.


9. svibanj 2022.

ACT Grupa otvorila je prijave za svoj potporni poduzetnički program Nevjerojatni.

Program je namijenjen mladim poduzetnicima i poduzetnicama do 35 godina starosti. Podrška se sastoji od mentorstva za razvoj poduzeća od strane iskusnih profesionalaca iz mentorske mreže ACT Grupe i stručnjaka iz Raiffeisenbank Hrvatska te vaučera u vrijednosti 5.000 EUR.


3. svibanj 2022.

HAMAG-BICRO: Javni poziv za iskaz interesa za odabir prepoznatih centara u svrhu provođenja programa Dokazivanja inovativnog koncepta

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Javni poziv za iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara, a u svrhu ažuriranja postojeće liste Prepoznatih centara. Prepoznati centri će provoditi program Dokazivanje inovativnog koncepta (dalje u tekstu Program PoC) u suradnji s Korisnikom Programa. Program PoC provodi se u sklopu pod-komponente 3.2 „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.


3. svibanj 2022.

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2022.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2022.


3. svibanj 2022.

Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1).


3. svibanj 2022.

Javni poziv za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija raspisala je Javni poziv za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Prijavu za sufinanciranje prostornih uvjeta dobrovoljnih vatrogasnih društava mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije koja su vlasnici vatrogasnih domova i/ili vatrogasnih spremišta.


3. svibanj 2022.

Javni poziv za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini za jedinice lokalne samouprave

Osječko-baranjska županija raspisala je Javni poziv za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini za jedinice lokalne samouprave.


3. svibanj 2022.

Održana informativna radionica za pozive „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ i „Komercijalizacija inovacija“

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji sa Agencijom za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. i TERA Tehnopolis d.o.o., održala je 28. travnja 2022. godine u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac informativnu radionicu „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ i „Komercijalizacija inovacija“.


28. travanj 2022.

Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada kojim će se sufinancirati nabava komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.


22. travanj 2022.

Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (JP ZO 4/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (JP ZO 4/2022). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.


22. travanj 2022.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.


15. travanj 2022.

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs Vama i Vašoj obitelji želi Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva!


15. travanj 2022.

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu. Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje udovoljavaju općim uvjetima Poziva.


14. travanj 2022.

Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, a riječ je o nastavku mjere pomoći gradovima s potpomognutih područja u održavanju i razvoju predškolske djelatnosti.


14. travanj 2022.

Otvoreni javni poziv za Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je otvoreni javni poziv za Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2022. godinu namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.


11. travanj 2022.

Natječaj za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.


8. travanj 2022.

Objavljen prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.

Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027. Program Interreg Europe podržava razmjenu i prijenos iskustava, inovativni pristup i izgradnju kapaciteta među javnim tijelima i drugim relevantnim politikama organizacija diljem Europe s ciljem poboljšanja instrumenata politike regionalnog razvoja.


6. travanj 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: Komercijalizacija inovacija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.


4. travanj 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: Energetska obnova višestambenih zgrada

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“.


4. travanj 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.


4. travanj 2022.

EIT Urban Mobility poziv za prijavu projekata

EIT URBAN MOBILITY je inicijativa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), podržana od strane Europske Unije a djeluje na poticanju pozitivnih promjena u gradovima kako bi ih učinili ugodnijim mjestima za život. Objavljen je EIT Urban Mobility poziv za prijavu projekata s inovativnim rješenjima za izazove s kojima se europski gradovi suočavaju kako bi poboljšali živote građana, a ukupna alokacija poziva iznosi 14,7 milijuna eura.


2. travanj 2022.

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2022. godini. Cilj Javnog poziva je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse i jačanju vlastitih profesionalnih kapaciteta te dodatnom jačanju kvalitete i vitalnosti područja suvremenog vizualnog stvaralaštva.


2. travanj 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2022. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2022. godini u cilju resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge.


2. travanj 2022.

Održana radionica „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka?“

U Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac u četvrtak, 31. ožujka 2022. godine, održana je radionica „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka?“ u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i Agencije za zaštitu osobnih podataka.


31. ožujak 2022.

OBAVIJEST – Prijave za sudjelovanje u projektu „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“

Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ provodi projekt „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“, koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomod za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).


30. ožujak 2022.

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22). Predmet Poziva je dodjela sredstava za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, s ciljem povećanja proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.


30. ožujak 2022.

Javni poziv za sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Temeljem ovog Javnog poziva sufinancirat će se projekti nabave vatrogasnih vozila (vozila za gašenje požara, vozila za tehničke intervencije i vozila za prijevoz vatrogasaca).


25. ožujak 2022.

Javni poziv za tvrtke, sveučilišta i centre za strukovno obrazovanje i osposobljavanje - Teaching Factories Competition on Green Manufacturing

Otvoren je javni poziv EIT Manufacturing zajednice pod nazivom Teaching Factories Competition, usmjeren na tvrtke, sveučilišta i strukovne škole. Kako potražnja za “učenjem kroz rad” brzo raste, tim EIT Manufacturing Education upravo je pokrenuo svoje prvo natjecanje pod nazivom Teaching Factories Competition s fokusom na zelenu proizvodnju


25. ožujak 2022.

Javni poziv za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022.

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini.


25. ožujak 2022.
1 - 35 od 601