Arhiva Natječaji Studeni 2022

Otvoren 1. natječaj u sklopu S3E – Southern European Entrepreneurship Engine za područje „deep tech-a“

Program S3E (Southern European Entrepreneurship Engine), financiran od strane Europske komisije za poboljšanje tržišne povezanosti i učinkovitosti istraživačkih timova, startupova te malih i srednjih poduzeća koja se bave deep techom, ubrzava projekte istraživačkih timova te deep tech rješenja startupova te malih i srednjih poduzeća koja mogu utjecati na društveni razvoj i gospodarski rast za održiviju budućnost. U okviru ovog programa otvoren je 1. natječaj „S3E Open Call #1“.


29. studeni 2022.

Third Call for proposals under Business Development and Innovation Croatia

Innovation Norway objavio je Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga “Business Development and Innovation Croatia” u okviru “Programa Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost u Hrvatskoj” Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021., s područjem fokusa na Inovacije zelene industrije i Plavi rast (Green Industry Innovation i Blue Growth).


28. studeni 2022.

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.


24. studeni 2022.

Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje

Europska komisija je u okviru Programa Kreativna Europa raspisala Pozive na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje. Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu.


24. studeni 2022.

Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.


24. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ za financiranje unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava javnog sektora kako bi se olakšala i ubrzala priprema i objava skupova otvorenih podataka (osobito vrijednih i visokovrijednih) u strojno čitljivom obliku sukladno standardima, za minimalno osam tijela državne i javne vlasti na Portalu otvorenih podataka. Ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva je 2.955.775,00 kuna s PDV-om.


16. studeni 2022.

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture za 2023. godinu

Prihvatljivi prijavitelji su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, a jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave. Iznos potpora kreće se od 1.000,00 do 7.000,00 kuna, ovisno o vrsti programa koji se predlaže.


15. studeni 2022.

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. godinu. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva usmjerene radu sa starijim osobama.


15. studeni 2022.

Fond za MSP-ove: Ponovno otvorene prijave za bespovratna sredstava namijenjena pristupu intelektualnom vlasništvu

Sredstva u okviru Vouchera 1 mogu se koristiti za djelomično pokriće troškova naknada za usluge pred-dijagnostičke usluge povezane s Intelektualnim vlasništvom (IP Scan), te troškove registracije žiga i industrijskog dizajna. Sredstva su ograničena i dostupna su prema redoslijedu prijave.


10. studeni 2022.

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20.000.000,00 kuna, a visina javne potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.


10. studeni 2022.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (referentni broj: NPOO.C1.3.R2-11.02)

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Ukoliko će više JLS-ova sporazumno (udruženjem) osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavlja se Sporazum između JLS-ova koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje te u njemu određuju JLS koja će imati svojstvo Prijavitelja, odnosno Korisnika u okviru ovog Poziva.


8. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Prihvatljivi korisnici Programa su primarni poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, s poljoprivrednim površinama za koje je izdano Rješenje o utvrđenom svojstvu kulturnog dobra.


2. studeni 2022.

Otvoreni javni poziv za Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2022. godinu

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.


2. studeni 2022.

Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2023. godinu. Predmet ovoga Javnog poziva je provedba postupka dodjele namjenskih financijskih sredstva za programe i projekte za unaprjeđivanje, očuvanje, zaštitu te poticanje i promicanje profesionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva


2. studeni 2022.

Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 15. studenoga 2022. godine, a više informacija o podnošenju zahtjeva dostupno je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.


2. studeni 2022.

Natječaj za tip operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.


2. studeni 2022.