Arhiva Natječaji Lipanj 2023

Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje(EnU-1/23)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje(EnU-1/23) s ciljem razvoja održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije.


26. lipanj 2023.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA BIOOTPADA U BOLNICAMA I SPECIJALNIM BOLNICAMA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama s ciljem doprinosa provedbi aktivnosti poticanja sprečavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru.


26. lipanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima(JP EU-2/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima(JP EU-2/2023) za djecu s ciljem doprinosa provedbi aktivnosti poticanja sprečavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru.


26. lipanj 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2024. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni pozivi za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2024. godini kojim će se dodijeliti potpore autorima za književno-umjetnički rad te prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća, a u svrhu poticanja i promicanja hrvatskog književnog i prevoditeljskog stvaralaštva.


21. lipanj 2023.

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog razvoja prostora Republike Hrvatske za 2023. godinu s ciljem jačanja suradnje s udrugama koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora.


20. lipanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa (JP EU-5/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni Poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa (JP EU-5/2023) na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom u svrhu poticanja pripreme projekata za razvoj novih tehnologija i pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa.


20. lipanj 2023.

Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 9/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 9/2023) s ciljem provedbe mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.


20. lipanj 2023.

NATJEČAJ ZA PROGRAME UDRUGA IZ PODRUČJA OVISNOSTI ZA 2023. GODINU

Ministarstvo zdravstva objavilo je Natječaj za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu s ciljem unapređenja provedbe učinkovitih programa prevencije, resocijalizacije te smanjenja štete, odnosno programa koji se provode u području smanjenja potražnje droga.


16. lipanj 2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U TURIZMU U 2023. GODINI

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj namijenjen udrugama za sufinanciranje projekata u turizmu u 2023. godini u svrhu osiguravanja dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoja održivog i pristupačnog turizma.


16. lipanj 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora udrugama u provedbi Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora udrugama u provedbi Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini.


16. lipanj 2023.

IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA“, DRUGI POZIV

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Drugi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“ u svrhu osiguranja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.


9. lipanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odobravanje sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godini kojima se sufinanciraju kapitalna ulaganja odnosno izgradnja, građevinski zahvati (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih objekata i terena u svrhu podrške održivom razvoju sporta.


7. lipanj 2023.

Natječaj za sufinanciranje police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023. godini kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročenih od divljači.


7. lipanj 2023.

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja (Standard Action Projects, SAP) koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini.


2. lipanj 2023.

Objavljen javni poziv "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2023. godinu s ciljem poticanja gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.


2. lipanj 2023.

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga "Vaučeri za digitalizaciju”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je otvoreni poziv „Vaučeri za digitalizaciju“, NPOO.C1.1.2.R3-I2.01 u svrhu povećanja razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanja kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.


2. lipanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene, a isto tako povećanjem energetske učinkovitosti i smanjenjem potrošnje energije.


1. lipanj 2023.

Podnošenje zahtjeva za Mjeru 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije do 20. lipnja 2023.

Agencija za plaćane u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava kako je u tijeku podnošenje zahtjeva za Mjeru 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u svrhu saniranja pretopljenih gubitaka, osiguranja likvidnosti te održanja proizvodnje.


1. lipanj 2023.