Arhiva Natječaji Travanj 2023

Ciljana znanstvena istraživanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“. Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.


24. travanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini. Financijska potpora dodjeljuje se kao bespovratna sredstva za pokriće dijela troškova organizacije nastupa ili natjecanja na međunarodnim sajmovima u inozemstvu i organizacije velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini.


24. travanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP(JP ZO 4/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP.


18. travanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture (JP ZO 5/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.


18. travanj 2023.

Europska urbana inicijativa – Natječaji „Razmjena između gradova (City-to-City Exchange)“ i „Gradovi u postupku revizije (Peer Review – Cities Under Review)“

Europska urbana inicijativa (EUI) kroz objavu novih natječaja gradovima pruža potporu za poboljšanje i jačanje kapaciteta u osmišljavanju strategija, politika i projekata održivog urbanog razvoja, objavilo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.


18. travanj 2023.

Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu (MF-2023-1-1)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu (referentni broj: MF-2023-1-1).


18. travanj 2023.

Inovacijski fond – 3. poziv za male projekte

U okviru Fonda za inovacije, Europska komisija je objavila treći Poziv za male projekte s ciljem poticanja dodatne primjene industrijskih rješenja za dekarbonizaciju Europe.


18. travanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 2/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada. Predmet Poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada


18. travanj 2023.

Javni poziv za sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom (JP ZO 3/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Svrha Javnog poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog skupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveza iz Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21).


18. travanj 2023.

Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša. Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.


11. travanj 2023.

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.


7. travanj 2023.

Poziv za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnog društva koje su usmjerene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva, pružanju usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te koje su usmjerene radu s beskućnicima, da se prijave za financijsku podršku programima koji pridonose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva


7. travanj 2023.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu. Predmet poziva je dodjela potpora znanstveno istraživačkim institucijama koje uspostavljaju pokusna polja za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2023. godini.


6. travanj 2023.

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, njihovom povratku i ostanku te očuvanju njihove pune ravnopravnosti. Prihvatljive su brojne aktivnosti koje obuhvaćaju društvena, kulturna, gospodarska i javna područja ulaganja te zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te programi i aktivnosti od interesa za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje odnosa između Hrvata u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj


6. travanj 2023.

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu. Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji. Prihvatljive su brojne aktivnosti koje obuhvaćaju društvena, kulturna, gospodarska i javna područja ulaganja te zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te programi i aktivnosti od interesa za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje odnosa između Hrvata u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj


6. travanj 2023.

Javni poziv za kandidiranje projekata Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata Konkurentnost turističkog gospodarstva temeljem Programa za konkurentnost turističkog gospodarstva. Fokus je na zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma, razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju, razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga prihvatljivih za okoliš, kružnom gospodarstvu te povećanju energetske učinkovitosti.


6. travanj 2023.

Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini. Cilj Javnog poziva jest potpora plesnim umjetnicima i umjetnicima u području suvremenog cirkusa u jačanju profesionalnih kapaciteta te podizanju kvalitete i vitalnosti na području suvremenog plesnog i cirkuskog stvaralaštva. Poziv je usmjeren prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa


6. travanj 2023.

Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda za 2023. godinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda za 2023. godinu namijenjen sufinanciranju projekata istraživačkih programa u pčelarstvu.


6. travanj 2023.