Arhiva Natječaji Kolovoz 2023

Javni pozivi za iskaz interesa osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i dobavljača za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2023/2024

Školska shema u školskoj godini 2023./2024. provodi se na području čitave Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2023. do 31. srpnja 2024. godine sukladno Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (Narodne novine br. 81/23).


28. kolovoz 2023.

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.


25. kolovoz 2023.

Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024 s ciljem poboljšanja kvalitete, održivosti i učinkovitosti preventivnih intervencija koje se provode u sklopu odgojno-obrazovnog sustava prema preporukama utemeljenima na dokazima, a radi zadovoljavanja različitih potreba učenika te u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, kao i poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.


25. kolovoz 2023.

Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni Poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke radi ispunjavanje nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe.


24. kolovoz 2023.

Objavljen natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ s ciljem poticanja poljoprivrednika na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.


22. kolovoz 2023.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavila pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva objavila je pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga


17. kolovoz 2023.

Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.


11. kolovoz 2023.

Natječaj za intervenciju 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za intervenciju 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu. Predmet Natječaja je odabir lokalnih akcijskih grupa za programsko razdoblje 2023.-2027. i dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (NN 69/2023).


8. kolovoz 2023.

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI.


4. kolovoz 2023.

Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv na podnošenje projektnih prijava za „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“.


1. kolovoz 2023.