Arhiva Natječaji Siječanj 2017

Mreže gradova 2017.

Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (Education, audiovisual and culture executive agency – EACEA), objavila je natječaj „Mreže gradova 2017“, u sklopu programa Europa za građane 2014.-2020.


10. siječanj 2017.