ico

Dokumenti

Nalazite se ovdje: Home » Dokumenti

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 5/2014)

Uvjeti za pripremu i provedbu projekata:

Upute za korisnike sredstava - informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2007.-2013.

Izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije

Nacionalni strateški referentni okvir

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA

OPERATIVNI PROGRAMI 2007. - 2013.

SPORAZUM O PARTNERSTVU 2014. - 2020.

OPERATIVNI PROGRAMI 2014. - 2020.

EUROPA 2020. - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast