Objavljena dva Javna poziva za neposredno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
7. svibanj 2024.
  1. Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture JP ZO 6/2024

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture. Dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Raspoloživa sredstva iznose 1.000.000,00 €. Svaki podnositelj prijave može dostaviti jednu prijavu. Podnositelj prijave može ostvariti sredstva Fonda najviše do 50.000,00 € po podnesenoj prijavi. Potpora iznosi do 80% iznosa opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za projekte koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu.

Rok za dostavu prijava započinje 03.svibnja 2024., te završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda na ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete potražiti na stranici.

 

  1. Javni poziv za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta JP ZO 9/22024

Predmet Javnog poziva za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekata koji će doprinijeti kontroli populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj na određenim područjima koja su definirana uzevši u obzir razinu ugroženosti pojedinih strogo zaštićenih vrsta te područja ekološke mreže, te neophodnu hitnost djelovanja.

Pravo na korištenje sredstava Fonda su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te ostalim zaštićenim dijelovima prirode nadležne za područja na kojima je potrebno kontrolirati.

Raspoloživa sredstva iznose 1.500.000,00 €. Fond financira u 100 % iznosu projekte kontrole populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj.

  • najniži iznos 30.000,00 €
  • najviši iznos do 200.000,00 €

Rok za dostavu prijava za neposredno financiranje započinje 03.svibnja.2024. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na stranici.

Povezani članci
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)
Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027

Objavljen natječaj
Objavljen natječaj "Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2024."

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2024“ (European Enterprise Promotion Awards - EEPA 2024). Europska komisija svake godine nagrađuje uspjeh javnih tijela i javno privatnog partnerstva u poticanju poduzetništva i malog gospodarstva širom EU.