Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu
7. svibanj 2024.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga koje su usmjerene podršci roditeljstvu da se prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose podršci roditeljstvu.

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni:

  1. Podršci (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)
  2. Aktivnoj podršci jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)
  3. Poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu
  4. Senzibiliziranju javnosti o važnosti dojenja (tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija, organizacija javnih događanja usmjerenih promociji dojenja).
  5. Unaprjeđenju digitalnih kompetencija djece i roditelja s ciljem prevencije elektroničkog nasilja

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje moraju udovoljavati općim uvjetima definiranima u Pozivu.

Za financiranje projekata usmjerenih podršci roditeljstvu osigurano je ukupno 833.000,00 eura

Najmanji iznos - 6.700,00 eura.

Najveći iznos - 13.300,00 eura.

Rok za podnošenje prijava je do 12 sati 5. lipnja 2024. godine.

Više informacija možete potražiti na stranici.

Povezani članci
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)
Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027

Objavljen natječaj
Objavljen natječaj "Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2024."

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2024“ (European Enterprise Promotion Awards - EEPA 2024). Europska komisija svake godine nagrađuje uspjeh javnih tijela i javno privatnog partnerstva u poticanju poduzetništva i malog gospodarstva širom EU.