JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz „Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024."
14. svibanj 2024.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz ,,Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024." JLS-a koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i temeljem istog u 2024. godini dodijelile potpore iz svog proračuna, s ciljem omogućavanja dodatne potpore za mlade poljoprivrednike za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje.

Zahtjev mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i koje su u svojim proračunima za 2024. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu.

Krajnji primatelji potpore jesu mladi poljoprivrednici koji su zadovoljili uvjete propisane u programima jedinica lokalne samouprave za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu te koji zadovoljavaju dodatne uvjete iz Programa:

  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva;
  • nositelj poljoprivrednog gospodarstva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva.

Sredstva za dodjelu potpore po ovom Programu, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu, u razdjelu Ministarstva poljoprivrede, na Proračunskoj aktivnosti A865054 Kompenzacijske mjere i potpore depopuliranim područjima s iznosom od 1 milijun eura. Iznos potpore za prihvatljive krajnje primatelje iz točke 4. ovoga Programa iznosi 100% potpore koju je krajnjem primatelju dodijelila JLS u skladu s uvjetima iz svog programa za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu.

Rok za podnošenje Zahtjeva je od dana objave ovoga Javnog poziva do 30. rujna 2024. godine

Više informacija o Pozivu potražite na stranici.

Povezani članci
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)
Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027

Objavljen natječaj
Objavljen natječaj "Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2024."

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2024“ (European Enterprise Promotion Awards - EEPA 2024). Europska komisija svake godine nagrađuje uspjeh javnih tijela i javno privatnog partnerstva u poticanju poduzetništva i malog gospodarstva širom EU.