Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija
11. svibanj 2017.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija'' u svrhu  jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture znanstvenih organizacija s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti te njihove transformacije u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Poziv se provodi u dvije grupe projekata: GRUPA 1: Ulaganje u organizacijsku reformu te nabavu opreme i građevinske radove na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja projektom. Odnosi se na projektne prijedloge s indikativne liste MZO-a za koje nije potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu Grupe 1 ovog poziva je 304.000.000,00 kn. GRUPA 2: Ulaganje u organizacijsku reformu, adaptaciju i/ili rekonstrukciju i/ili dogradnju i/ili izgradnju građevine te nabavu opreme IRI infrastrukture. Odnosi se na projektne prijedloge s indikativne liste MZO-a za koje je potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu Grupe 2 ovog poziva je 456.000.000,00 kn. Prihvatljivi prijavitelji su prijavitelji s Indikativne liste MZO-a te pripadaju u jednu od sljedećih kategorija :
  • visoko učilište upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a;
  • znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a;
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH samo u slučaju ako se projekt odnosi na istraživačku infrastrukturu.
Poziv se vodi kao privremeni ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 21. lipnja 2017. godine. Više o Pozivu možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1374
Povezani članci
POTPORA ZA SUDJELOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAVIMA KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE
POTPORA ZA SUDJELOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAVIMA KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. siječnja 2021. treći Natječaj za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske otvorilo je dana 8. siječnja 2021. godine javni poziv za Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe, ukupne vrijednosti 150.000.000,00 kuna.

JAVNI POZIV ZA PROJEKT RJEŠAVANJA PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM
JAVNI POZIV ZA PROJEKT RJEŠAVANJA PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM

Ministarstvo hrvatskih branitelja na svojim je mrežnim stranicama dana 25. siječnja 2021. godine objavilo Javni poziv za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom.

NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU  U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 23.12.2020. godine otvorilo je Poziv pod nazivom „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.