INA d.d. objavila natječaj "Zeleni pojas"
11. svibanj 2017.
INA – Industrija nafte, d.d. u sklopu programa „Zeleni pojas“ objavila je natječaj za sufinanciranje ekoloških projekta u području zaštite okoliša i prirode 2017. Natječaj je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj. Kandidati koji se prijavljuju moraju financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt odnosno područje za koje se traži financijska podrška mora biti otvoreno za javnost. Prijavljene projekte evaluira povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ine. Najvažniji kriteriji za odabir projekata su:
  • pripremljenost dokumentacije i kvalitete projekta
  • jasno definirana područja za koja se traži podrška (parkovi, igrališta, šume, škole, vrtovi, močvarna područja, more, podmorje, priobalje, jezera, turističke staze, vidikovci, „zelena odmorišta“ i sl.) s točno pobrojanim potrebnim aktivnostima koje bi se u sklopu suradnje realizirale
  • mogućnost realizacije prijavljenog projekta uključivanjem članova lokalne zajednice
  • mogućnost uključivanja INA Kluba volonterau projekt i organizacija zajedničkih akcija u suradnji s istim
Prijava projekata moguća je isključivo ispunjavanjem online obrasca do 21.5.2017. do 23:59 sati. Više o natječaju kao i potrebne obrasce možete pronaći na : http://www.ina.hr/zelenipojas/online-prijava/7
Povezani članci
Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu
Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, koji je otvoren je za prijave do 1. studenoga 2020. Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.