Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
24. siječanj 2018.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je poziv  na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, u svrhu izgradnje svijesti građana RH o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika te sporazumno udružene jedinice lokalne samouprave čiji ukupni zbroj stanovnika prelazi 10 000 stanovnika. Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od  47.200.000,00 kn. Najniži iznos po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 250.000,00 kn, a najveći 3.600.000,00 kn. Zaprimanje projektnih prijedloga započinje od 15. veljače 2018. godine, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedlog je 1. veljače 2019. godine. Više o Pozivu te natječajnu dokumentaciju možete potražiti na: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=eb3310cd-1023-4f3a-b0e4-11120ddacb93&pozivVersionId=50076348-6a24-456b-aa0e-c480b55b4aba
Povezani članci
Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla
Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava zainteresirane podnositelje zahtjeva da je od 15. travnja 2021. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini
Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2021. godini iz programa EUREKA. EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja
Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2021. godini temeljem programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti.

Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini
Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini

Ministarstvo hrvatski branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini s ciljem očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata.