Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2
3. studeni 2020.

Ministarstvo zdravstva RH objavilo je dana 30.10.2020. godine Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 23.11.2020. godine u 9:00 sati kroz SF MIS sustav.

Alokacija Poziva iznosi 10.000.000,00 HRK, dok je najniži iznos koji se može dodijeliti 200.000,00 HRK, a najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

 

Prihvatljivi prijavitelji su:

- udruge koje u svom statutu kao temeljnom općem aktu ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja imaju utvrđeno djelovanje u području zaštita zdravlja i/ili sigurnosti na radu,

- zaklade koje u svom statutu kao temeljnom općem aktu imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu,

- ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu,

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).

 

Za ostvarenje specifičnog cilja prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

- medijske kampanje;

- izrada televizijskih spotova, reklama;

- okrugli stolovi;

- otvoreni dani;

- radionice, seminari, predavanja;

- održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji);

- izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali);

- održavanje webinara.

 

 

U sklopu obveznog elementa Upravljanje projektom i administracija prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

- upravljanje projektom

- praćenje provedbe

- izvještavanje o provedbi

 

U sklopu aktivnosti Promidžba i vidljivost prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

- izrada promotivnih materijala (brošure, letci, plakati, šalice, majice i ostalo),

- organizacija informativnih događaja (svečanosti predstavljanja projekta, završne svečanosti),

- izrada internetskih stranica projekta te diseminacija informacija o projektu putem drugih

medija (tisak, radio, televizija).

Element Promidžba i vidljivost i Element Upravljanje projektom i administracija su obvezni elementi.

Prijavitelj mora pri provedbi projektnih aktivnosti osigurati poštivanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Više informacija o pozivu, kao i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Povezani članci
OTVOREN 4. NATJEČAJ ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA – LIGHT PROJECT PROPOSAL
OTVOREN 4. NATJEČAJ ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA – LIGHT PROJECT PROPOSAL

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 otvorila je Četvrti natječaj za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal) za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Poziv za prijave za #BeCROactive nagrade 2020.
Poziv za prijave za #BeCROactive nagrade 2020.

Ministarstvo turizma i sporta, kao nacionalno koordinacijsko tijelo projekta Europski tjedan sporta, poziva sve zainteresirane ustanove ili pojedince da pošalju svoje prijave za #BeCROactive nagradu.

DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA
DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije četvrtu godinu zaredom organizira informativno-edukativnu kampanju „Dani otvorenih vrata EU projekata“, koja se ove godine održava virtualno.

Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata  za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)
Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 30.10.2020. javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za predodabir nacionalnih kandidata koji će biti predloženi Europskoj komisiji za daljnji postupak odabira i (su)financiranja Europskih digitalnih centara za inovacije (engl. European Digital Innovation Hub, EDIH).