Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2
3. studeni 2020.

Ministarstvo zdravstva RH objavilo je dana 30.10.2020. godine Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 23.11.2020. godine u 9:00 sati kroz SF MIS sustav.

Alokacija Poziva iznosi 10.000.000,00 HRK, dok je najniži iznos koji se može dodijeliti 200.000,00 HRK, a najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

 

Prihvatljivi prijavitelji su:

- udruge koje u svom statutu kao temeljnom općem aktu ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja imaju utvrđeno djelovanje u području zaštita zdravlja i/ili sigurnosti na radu,

- zaklade koje u svom statutu kao temeljnom općem aktu imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu,

- ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu,

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).

 

Za ostvarenje specifičnog cilja prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

- medijske kampanje;

- izrada televizijskih spotova, reklama;

- okrugli stolovi;

- otvoreni dani;

- radionice, seminari, predavanja;

- održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji);

- izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali);

- održavanje webinara.

 

 

U sklopu obveznog elementa Upravljanje projektom i administracija prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

- upravljanje projektom

- praćenje provedbe

- izvještavanje o provedbi

 

U sklopu aktivnosti Promidžba i vidljivost prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

- izrada promotivnih materijala (brošure, letci, plakati, šalice, majice i ostalo),

- organizacija informativnih događaja (svečanosti predstavljanja projekta, završne svečanosti),

- izrada internetskih stranica projekta te diseminacija informacija o projektu putem drugih

medija (tisak, radio, televizija).

Element Promidžba i vidljivost i Element Upravljanje projektom i administracija su obvezni elementi.

Prijavitelj mora pri provedbi projektnih aktivnosti osigurati poštivanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Više informacija o pozivu, kao i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Povezani članci
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA OBJAVILO JAVNE POZIVE ZA VIZUALNE UMJETNIKE I RAZVOJ ČITATELJSKE PUBLIKE U HRVATSKOJ
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA OBJAVILO JAVNE POZIVE ZA VIZUALNE UMJETNIKE I RAZVOJ ČITATELJSKE PUBLIKE U HRVATSKOJ

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. godini (Rok: 16.3.2021.) i Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu (Rok: 26.3.2021.)

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU U 2021.
OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU U 2021.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini. Za predmetni program je u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano četiri milijuna kuna.

OTVORENI JAVNI POZIVI SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA DEMOGRAFIJU I MLADE
OTVORENI JAVNI POZIVI SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je nekoliko javnih poziva. Prvi poziv odnosi se na prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu