Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu M-ERA.NET-a za 2023. godinu
7. ožujak 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu M-ERA.NET-a za 2023. godinu. U ovom pozivu sudjeluje više od 30 organizacija za financiranje iz 31 zemlje, uključujući i Republiku Hrvatsku koju u M-ERA.NET-u predstavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ukupni proračun ovog poziva iznosi približno 30 milijuna eura.

 

M-ERA.NET COFUND za istraživanje i inovacije u području materijala i baterijskih tehnologija provodi zajedničke pozive za financiranje, podržavajući pri tome implementaciju Europskoga zelenog plana. Na taj način nastoji pridonijeti zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji industrije u Europi i diljem svijeta. Rezultati transnacionalnih projekata koje financira M-ERA.NET trebaju pridonijeti primjenama vezanim uz čistu energiju i tehnologijama baterija poboljšavajući učinkovitost proizvodnih procesa, smanjujući upotrebu materijala i energetskih resursa te poboljšavajući svojstva materijala kao što je trajnost. Također se očekuje da se bave zdravstvenim primjenama materijala s naglaskom na napredne materijale i premaze.

 

Cilj ovog poziva je pružiti dodatnu potporu tematskim prioritetima prethodnih M-ERA.NET poziva, baveći se istraživanjem materijala i inovacijama, uključujući materijale za dijelove koji se koriste u sustavima za proizvodnju i pohranu energije u skladu s Europskim zelenim planom i podržavajući ciljeve održivog razvoja.

 

Poziv u 2023. godini uključuje sljedeća tematska područja:
 

 • Razvoj materijala za proizvodnju, skladištenje, pretvorbu i korištenje energije
 • Inovativne površine, premazi i sučelja
 • Kompoziti visokih performansi
 • Funkcionalni materijali
 • Napredni materijali i tehnologije za primjenu u zdravstvu
 • Materijali sljedeće generacije za naprednu elektroniku.
   

Republika Hrvatska sudjeluje u ovom pozivu sa 150.000,00 eura.
 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financirat će samo hrvatske projektne partnere u sklopu transnacionalnog konzorcija. Hrvatski projektni partner također može biti konzorcij prijavitelja (koji se sastoji od najmanje dvije pravne osobe) ili jedna pravna osoba.

 

Prihvatljivi hrvatski projektni partneri su

 • istraživačke organizacije:
  • javni istraživački instituti
  • javne visokoškolske ustanove
  • druge pravne osobe koje se bave istraživačkom djelatnošću;

 ostale pravne osobe koje se bave istraživačkom djelatnošću:

  • nevladine i neprofitne organizacije (NVO) ili institucije čiji je glavni cilj istraživačka djelatnost ili istraživačka i razvojna djelatnost, a registrirane su u Ministarstvu pravosuđa i uprave
  • mala i srednja poduzeća (MSP) upisana u relevantan Nacionalni registar (sudski ili obrtnički) i registrirana za obavljanje istraživačko-razvojne djelatnosti.

Druge pravne osobe iz poslovnog sektora koje nisu mala ili srednja poduzeća mogu se prijaviti kao projektni partneri u ovom pozivu, ali moraju osigurati vlastita sredstva za sudjelovanje u projektnim aktivnostima.

 

Prijava projekata događa se u dvije faze:

 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga u prvoj fazi prijave (pretprijava) je 16. svibnja 2023. godine do 12.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (CET).

 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga u drugoj fazi prijave je 21. studenoga 2023. godine do 12.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (CET).

 

U drugi krug prijava bit će pozvani samo prijavitelji čiji su projektni prijedlozi pozitivno ocijenjeni u prvom evaluacijskom krugu.

 

Prije podnošenja prijedloga svi projektni partneri trebaju kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja kako bi se provela pretprovjera prijedloga projekta i uvjeti financiranja.

 

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Povezani članci
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini. Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04).

Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)
Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)

Innovation Norway objavio je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures) - Call for Proposals on Soft Measures – Business Development Skills in Croatia - poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia. Program se financira iz sredstava financijskog mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014-2021, a upravitelj fonda je Innovation Norway.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.