Poziv na dostavu projektnih prijedloga EaSI 2020 - PROGRESS - Uspostavljanje i testiranje integriranih intervencija usmjerenih na podršku ljudima u najranjivim situacijama
15. srpanj 2020.

Svrha poziva:

Poziv će podržati inovativne i eksperimentalne projekte na lokalnoj / regionalnoj razini koji imaju za cilj uspostavljanje sveobuhvatnih strategija, mehanizama i usluga koji će osigurati holistički pristup za podršku ljudima u najranjivim situacijama.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Prijedlozi bi se trebali usredotočiti na sljedeći skup aktivnosti, istovremeno omogućavajući fleksibilnost u planiranju:

 

·        Postavljanje potrebnih struktura i povećanje kapaciteta

·        Dosezanje osoba / domaćinstava u potrebi

·        Procjena učinka projektnih aktivnosti

·        Diseminacija i širenje projektnih rezultata

·        Transnacionalna suradnja

·        Upravljanje projektom

 

Područje provedbe:

Tijela ili instituti moraju imati registrirano sjedište u nekoj od zemalja koje sudjeluju u Programu:

-         teritorij Europske unije (EU), Island, Norveška i Lichtenstein sukladno sporazumu EEA; Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

 

Vrijeme provedbe:

-         okvirno trajanje projekta može biti do 30 mjeseci

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Da bi ispunjavao uvjete, vodeći podnositelj zahtjeva i suradnici moraju biti jedno od sljedećeg:

•         tijelo vlasti ili javna agencija koja je izričito pismeno ovlaštena od strane nadležnog javnog tijela preuzeti odgovornost za provedbu aktivnosti;

•         neprofitna organizacija (privatna ili javna);

•         istraživački centri / instituti / visokoškolske ustanove;

•         organizacije civilnog društva;

•         organizacija socijalnih partnera na europskoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini

 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se konzorciju dionika (vodećem podnositelju zahtjeva i suradnicima)

 

Financiranje Europske zajednice:

Bespovratna sredstva Zajednice koja su dostupna za poziv za dostavu projektnih prijedloga su: 10 milijuna EUR (Globalni proračun); Komisija očekuje da će se financirati oko 8 prijedloga projekata.

 

Sunfinanciranje: bespovratna sredstava EU ne smiju prelaziti 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijedloga: 15. listopada 2020.

Dokumentaciju za prijavu i ostale informacije možete preuzeti na službenoj stranici poziva

 

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata financira se u okviru Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije ("EaSI") i Mikrofinanciranje Europske unije za napredak za zapošljavanje i socijalnu uključenost 2014-2020 koji je instrument financiranja na europskoj razini kojima izravno upravlja Europska komisija kako bi pridonijela provedbi strategije Europa 2020. pružajući financijsku potporu ciljevima Unije u smislu promicanja visoke razine kvalitete i održivog zapošljavanja, jamčeći odgovarajuću i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i poboljšanje uvjeta rada.

 

Odgovorna Generalna uprava Europske komisije:

Generalna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti (DG EMPL).

 

Više informacija na https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes

 

Povezani članci
OTVOREN 4. NATJEČAJ ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA – LIGHT PROJECT PROPOSAL
OTVOREN 4. NATJEČAJ ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA – LIGHT PROJECT PROPOSAL

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 otvorila je Četvrti natječaj za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal) za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Poziv za prijave za #BeCROactive nagrade 2020.
Poziv za prijave za #BeCROactive nagrade 2020.

Ministarstvo turizma i sporta, kao nacionalno koordinacijsko tijelo projekta Europski tjedan sporta, poziva sve zainteresirane ustanove ili pojedince da pošalju svoje prijave za #BeCROactive nagradu.

DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA
DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije četvrtu godinu zaredom organizira informativno-edukativnu kampanju „Dani otvorenih vrata EU projekata“, koja se ove godine održava virtualno.

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2
Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

Ministarstvo zdravstva RH objavilo je dana 30.10.2020. godine Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2.