Poziv na dostavu projektnih prijedloga EaSI 2020 - PROGRESS - Uspostavljanje i testiranje integriranih intervencija usmjerenih na podršku ljudima u najranjivim situacijama
15. srpanj 2020.

Svrha poziva:

Poziv će podržati inovativne i eksperimentalne projekte na lokalnoj / regionalnoj razini koji imaju za cilj uspostavljanje sveobuhvatnih strategija, mehanizama i usluga koji će osigurati holistički pristup za podršku ljudima u najranjivim situacijama.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Prijedlozi bi se trebali usredotočiti na sljedeći skup aktivnosti, istovremeno omogućavajući fleksibilnost u planiranju:

 

·        Postavljanje potrebnih struktura i povećanje kapaciteta

·        Dosezanje osoba / domaćinstava u potrebi

·        Procjena učinka projektnih aktivnosti

·        Diseminacija i širenje projektnih rezultata

·        Transnacionalna suradnja

·        Upravljanje projektom

 

Područje provedbe:

Tijela ili instituti moraju imati registrirano sjedište u nekoj od zemalja koje sudjeluju u Programu:

-         teritorij Europske unije (EU), Island, Norveška i Lichtenstein sukladno sporazumu EEA; Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

 

Vrijeme provedbe:

-         okvirno trajanje projekta može biti do 30 mjeseci

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Da bi ispunjavao uvjete, vodeći podnositelj zahtjeva i suradnici moraju biti jedno od sljedećeg:

•         tijelo vlasti ili javna agencija koja je izričito pismeno ovlaštena od strane nadležnog javnog tijela preuzeti odgovornost za provedbu aktivnosti;

•         neprofitna organizacija (privatna ili javna);

•         istraživački centri / instituti / visokoškolske ustanove;

•         organizacije civilnog društva;

•         organizacija socijalnih partnera na europskoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini

 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se konzorciju dionika (vodećem podnositelju zahtjeva i suradnicima)

 

Financiranje Europske zajednice:

Bespovratna sredstva Zajednice koja su dostupna za poziv za dostavu projektnih prijedloga su: 10 milijuna EUR (Globalni proračun); Komisija očekuje da će se financirati oko 8 prijedloga projekata.

 

Sunfinanciranje: bespovratna sredstava EU ne smiju prelaziti 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijedloga: 15. listopada 2020.

Dokumentaciju za prijavu i ostale informacije možete preuzeti na službenoj stranici poziva

 

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata financira se u okviru Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije ("EaSI") i Mikrofinanciranje Europske unije za napredak za zapošljavanje i socijalnu uključenost 2014-2020 koji je instrument financiranja na europskoj razini kojima izravno upravlja Europska komisija kako bi pridonijela provedbi strategije Europa 2020. pružajući financijsku potporu ciljevima Unije u smislu promicanja visoke razine kvalitete i održivog zapošljavanja, jamčeći odgovarajuću i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva i poboljšanje uvjeta rada.

 

Odgovorna Generalna uprava Europske komisije:

Generalna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti (DG EMPL).

 

Više informacija na https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes

 

Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2021. godini, temeljem kojega će dodjeljivati potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća