Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje
24. studeni 2022.

Europska komisija je u okviru Programa Kreativna Europa raspisala Pozive na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje. Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu. Poziv pruža mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava raznim kulturnim organizacijama svih veličina. Cilj poziva je olakšati i poboljšati pristup europskoj kulturi i kreativnim djelima te promicati inovativnost i kreativnost, a predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, a mogu biti i interdisciplinarni.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

  1. Publika

- povećati pristup i sudjelovanje u kulturi, angažirati publiku fizički i digitalno;

  1. Socijalna inkluzija

- promicati društvenu osjetljivost i poboljšati društvenu uključivost u/kroz kulturu, s naglaskom na umjetnike i djelatnike u kulturi s invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i društveno marginaliziranih skupina;

  1. Održivost

- u skladu s Europskim zelenim planom i Novim europskim Bauhausom - kokreirati, usvojiti i širiti ekološki prihvatljivije prakse, te podizati svijest o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti;

  1. Digitalni pristup

- pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da pokrenu ili ubrzaju digitalnu tranziciju kao odgovor na krizu COVID-19;

  1. Međunarodna dimenzija

izgradnja kapaciteta unutar europskih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, za djelovanje na međunarodnoj razini – u Europi i šire;

Sektorski prioritet:

– jačanje i izgradnja kapaciteta i osposobljavanje u sektorima glazbe, kulturne baštine, nakladništva, arhitekture, mode i dizajna i održivog kulturnog turizma. Cilj ovog prioriteta je poticanje talenata i jačanje poduzetničkih i profesionalnih razvojnih kapaciteta umjetnika i stručnjaka, dotičnih sektora kako bi se prilagodili novim kreativnim procesima, poslovnim modelima i razvoju tržišta te prihvatili digitalnu i zelenu tranziciju. Poseban fokus stavljen je na stjecanje vještina i znanja u području: poduzetništva i profesionalnog razvoja (kao što je razvoj publike, marketing, promocija, distribucija, monetizacija, samozapošljavanje, pregovaranje o ugovorima i naknadama itd.), digitalizacije (3D, AI tehnologije, big data, blockchain, Metaverse, NFT itd.), ozelenjivanju lanca vrijednosti i održivih poslovnih modela.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 23. veljače 2023. godine u 17:00 sati, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Europske komisije.

Povezani članci
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu s ciljem pružanja podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF) Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF) Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. otvorio je poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF) kroz koji se želi pokrenuti razvoj strateških projekta koji su u skladu s prioritetima Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), a projektni prijedlozi podneseni u okviru ovog poziva moraju biti usklađeni najmanje s jednim od 12 prioritetnih područja (PA) te se jasno odnositi na akcijski plan i ciljeve EUSDR-a.

Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva
Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva s ciljem pružanja financijske potpore proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj.

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini.
Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini s ciljem odabira velikih međunarodnih sportskih natjecanja na temelju vrednovanja zaprimljenih zahtjeva, koji će biti sastavni dio Programa javnih potreba u sportu državne razine u 2024. godini te poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koja se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.