OTVORENI JAVNI POZIVI SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA DEMOGRAFIJU I MLADE
26. veljača 2021.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je nekoliko javnih poziva. Prvi poziv odnosi se na prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu, kojim će se financirati projekti usmjereni na:

  • podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima
  • aktivnu podršku zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici
  • poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu
  • aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnogsuočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom-potresom i/ili pandemijom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život.

Poziv je otvoren od 15. veljaće do 18. ožujka 2021. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 8.600.000,00 kuna. Najniži iznos sredstava koji se može ostvariti po projektnoj prijavi iznosi 50.000,00 kuna, a najviši iznos 150.000,00 kuna. Prihvatljivi troškovi financiraju se u 100% iznosu.

Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrške.hr

 

Drugi poziv odnosi se na prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. g. Predmet financiranja su ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića  i jedinice lokalne samouprave, vlasnici  prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a.

Moguće je ostvariti udjel sufinanciranja središnjeg državnog ureda od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju, ovisno o stupnju razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17).

 

Jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna s PDV-om. Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

 

Više informacija na poveznici.

Povezani članci
Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini
Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2021. godini iz programa EUREKA. EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja
Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2021. godini temeljem programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti.

Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini
Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini

Ministarstvo hrvatski branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini s ciljem očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Javni poziv Osječko-baranjske županije za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje
Javni poziv Osječko-baranjske županije za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije.