Osječko-baranjska županija objavila javne pozive za dodjelu sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama
3. ožujak 2023.

Osječko-baranjska županija objavila je više javnih poziva usmjerenih za dodjelu sredstava vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama:

 1. Javni poziv za sufinanciranje nabave osobne i skupne zaštitne opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava  iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije  za 2023. godinu
 • Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za sufinanciranje nabave osobne i skupne zaštitne opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu.
 • Temeljem Javnog poziva sufinancirat će se nabava osobne i skupne zaštitne opreme (vatrogasna odijela, kacige, čizme i rukavice za gašenje požara otvorenog prostora ili požara objekta, zaštitni vatrogasni opasač, oprema za zaštitu organa za disanje i slična potrošna vatrogasna oprema), te ostale vatrogasne opreme (cijevi, mlaznice, crpke, agregati, svjetiljke, komunikacijska oprema i slična potrošna vatrogasna oprema) u svrhu povećanja operativnosti i zaštite dobrovoljnih vatrogasaca tijekom obavljanja vatrogasne djelatnosti.
 • Prijavu za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije.
 • Za sufinanciranje nabave osobne i skupne zaštitne opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su predmet ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva u iznosu 26.544,00 eura, a najveći mogući iznos potpore je 1.327,00 eura.
 • Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 1. do 15. ožujka 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima za organizaciju i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim  vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama  iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
 • Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Osječko-baranjske županije za organizaciju i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama
 • Prijavu za dodjelu potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima za organizaciju i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije
 • najveći mogući iznos potpore je 398,00 eura
 • Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 1. ožujka do 15. studenoga 2023. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023.

 

 1. Javni poziv za sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
 • Temeljem Javnog poziva sufinancirat će se projekti nabave vatrogasnih vozila (vozila za gašenje požara, vozila za intervencije i vozila za prijevoz vatrogasaca)
 • Prijavu za sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije.
 • najveći mogući iznos potpore je 9.954,00 eura
 • Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 1. do 15. ožujka 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad javnih vatrogasnih  postrojbi s područja Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske  županije za 2023. godinu
 • Temeljem Javnog poziva sufinancirat će se nabava osnovnih sredstava za rad: osobna zaštitna oprema, sredstva za gašenje požara, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, oprema za detekciju plinova i topline i mjerni instrumenti i uređaji.
 • Prijavu za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad mogu podnijeti javne vatrogasne postrojbe sa područja Osječko-baranjske županije.
 • najveći mogući iznos potpore je 13.000,00 eura
 • Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 1. do 15. ožujka 2023. godine

 

 1. Javni poziv za sufinanciranje stvaranja i osposobljavanja prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u vatrogasnim domovima i spremištima u njihovom vlasništvu iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
 • Temeljem ovoga Javnog poziva sufinancirat će se programi stvaranja i osposobljavanja potrebnih prostornih uvjeta za djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava kroz izgradnju, preuređenje i opremanje vatrogasnih domova i vatrogasnih spremišta koja su u njihovom vlasništvu.
 • Prijavu za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije koja su vlasnici vatrogasnih domova i/ili vatrogasnih spremišta.
 • najveći mogući iznos potpore je 2.654,00 eura
 • Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 1. do 15. ožujka 2023. godine

 

Više informacija o svim navedenim Javnim pozivima potražite na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.

Povezani članci
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini. Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04).

Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)
Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)

Innovation Norway objavio je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures) - Call for Proposals on Soft Measures – Business Development Skills in Croatia - poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia. Program se financira iz sredstava financijskog mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014-2021, a upravitelj fonda je Innovation Norway.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.