Osječko-baranjska županija objavila javne pozive usmjerene na potporu lovstvu
17. ožujak 2023.

Osječko-baranjska županija objavila je sljedeće javne pozive usmjerene na dodjelu potpora lovstvu:

 1. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za sudjelovanje na manifestacijama na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini:
 • Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj lovnog turizma i predstavljanje lovnih potencijala Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju lovnog turizma, a osobito za organizaciju i sudjelovanje na sajmovima, festivalima, smotrama i natjecanjima, drugim sličnim manifestacijama od značaja za razvoj i unaprjeđenje lovstva, te predstavljanje Županije kao aktivnog sudionika u razvoju lovstva.
 • Pravo na podnošenje zahtjeva za korištenje potpore imaju pravne osobe koje su organizatori i sudionici manifestacija koje predstavljaju i promiču lovstvo.
 • Visina potpore za organizatora manifestacija iznosi do 3.981,68 eura, a za sudionika na manifestacijama do 663,61 eura.

 

 1. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za ozakonjenje lovačkih kuća na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora za ozakonjenje lovačkih kuća dodjeljuje se za troškove ishođenja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu lovačku kuću u svrhu njenog ozakonjenja. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju korisnici koji su registrirani za pružanje usluga u lovnom turizmu.
 • Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 1.327,23 eura.

 

 1. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora za unaprjeđenje lovnog turizma dodjeljuje se za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata namijenjenih lovnom turizmu, opremanje i uređenje objekta namijenjenog lovnom turizmu. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju korisnici koji su registrirani za pružanje usluga u lovnom turizmu.
 • Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 3.981,70 eura.

 

 1. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač dodjeljuje se za kupovinu zemljišta na kojem se osniva remiza za divljač.
 • Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 1.327,23 eura.

 

 1. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora za opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači dodjeljuje se za nabavku potrebnih rashladnih uređaja za opremanje hladnjače.
 • Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 6.636,14 eura.

 

Navedeni Javni pozivi otvoreni su do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.

Povezani članci
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini. Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)
Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)

Innovation Norway objavio je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures) - Call for Proposals on Soft Measures – Business Development Skills in Croatia - poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia. Program se financira iz sredstava financijskog mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014-2021, a upravitelj fonda je Innovation Norway.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini
Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini, s ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata kroz dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnom životu, afirmaciju pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu, sufinanciranju prijevoda i objave u e-obliku prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini.