Osječko-baranjska županija objavila 10 Javnih poziva za poljoprivrednike
3. ožujak 2023.

Osječko-baranjska županija objavila je 10 javnih poziva usmjerenih za dodjelu sredstava poljoprivrednicima:

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda  na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se dodjeljuje za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Županije.
 • Prihvatljivi troškovi su: troškovi istraživanja tržišta, troškovi provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, troškovi definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke za poljoprivredne proizvode, troškovi izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih dijelova, troškovi akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa) i troškovi izrade web stranica, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine.
 • Intenzitet potpore iznosi do 60% prihvatljivih troškova, a najviše do 2.654,46 eura godišnje, a ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva intenzitet potpore se povećava za 20%, a najviše do 3.981,68 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno u Upisnik poljoprivrednika kao obrt, zadruga ili trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije i/ili se proizvodnja i/ili prerada mora obavljati na području Županije.
 • Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje je potpora za promicanje poljoprivredne proizvodnje i dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su vezane uz poljoprivredne proizvode, posebno autohtone proizvode i odnosi se na organizaciju ili sudjelovanje na sajmovima i drugim srodnim manifestacijama.
 • Prihvatljivi troškovi su: troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog i izradu promidžbenih materijala, a sve vezano uz organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine.
 • Intenzitet potpore je do 80% prihvatljivih troškova, a najviše do 1.327,23 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede na poljoprivrednom gospodarstvu upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno upisan u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, udruga odnosno trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije i/ili se proizvodnja mora odvijati na području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se odobrava za prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.
 • Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivredne proizvodnje iz Dodatka I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine.
 • Najmanji iznos pojedinačno izvršenog ulaganja za koji se može ostvariti potpora je 265,46 eura. Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 3.981,68 eura godišnje, a ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, kao i kada sudjeluje u projektu Županije "Školski obrok za sve" intenzitet potpore iznosi do 70%, a najviše do 5.308,91 eura godišnje. Ukoliko je korisnik upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi intenzitet potpore iznosi do 80%, a najviše do 6.636,14 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno u Upisnik poljoprivrednika kao obrt, zadruga ili trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost i posjeduje registriran, odnosno odobren objekt u poslovanju s hranom, kao i odgovarajuća stručna znanja i vještine. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije i/ili se proizvodnja i/ili prerada mora obavljati na području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za trošak usluge klanja u registriranim objektima s područja  Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se odobrava poljoprivredniku za trošak usluge klanja domaćih životinja u registriranim objektima. Prihvatljiv trošak je trošak usluge klanja svinja, goveda, ovaca i koza svih kategorija u registriranim klaonicama, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine.
 • Intenzitet potpore je: - do 80% troška usluge klanja svinja svih kategorija, a najviše do 663,61 eura godišnje, - - do 70 % troška usluge  klanja goveda svih kategorija, a najviše do 1.327,23 eura godišnje i do 80% troška usluge klanja ovaca i koza svih kategorija, a najviše do 398,17 eura godišnje. Ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, najviši iznos potpore povećava se za 20%.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno upisan je u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, udruga ili trgovačko društvo registrirani za poljoprivrednu djelatnost. Korisnik potpore je posjednik domaćih životinja koje moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja. Korisnik potpore mora imati prebivalište ili sjedište na području Županije i/ili se proizvodnja mora odvijati na registriranim farmama s području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a 2 najkasnije do 15. studenog 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se odobrava korisniku kojem je 95% ukupne godišnje proizvodnje mlijeka I. razreda kvalitete prema propisima kojima je uređen sastav sirovog mlijeka.
 • Intenzitet potpore iznosi: za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 40.000 do 50.000 kilograma do 265,45 eura, za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 30.000 do 40.000 kilograma do 398,17 eura i za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 5.000 do 30.000 kilograma do 530,89 eura. Ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 25%.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine  na području Osječko-baranjske županije  u 2023. godini
 • Potpora se odobrava za troškove uzgoja i držanja uzgojno valjanih junica mliječne pasmine iz vlastitog uzgoja u jediničnom iznosu po grlu. Uzgojno valjane junice moraju biti steone 5 i više mjeseci, te moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Korisnik potpore obvezan je držati životinje za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile (bolest, uginuće, prirodna nepogoda i slično).
 • Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica odobrava se u iznosu do 265,45 eura po grlu, a ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 30%. Korisnik najviše može godišnje ostvariti potporu za 10 junica.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo ili obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Korisnik potpore je posjednik uzgojno valjanih junica mliječne pasmine koje moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije i/ili se proizvodnja  mora odvijati na području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine
 1. Javni poziv za dodjelu potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu  na području Osječko-baranjske županije  u 2023. godini
 • Potpora se odobrava poljoprivredniku za troškove kupovine uzgojno valjanih grla u stočarskoj proizvodnji.
 • Prihvatljivi su troškovi kupovine uzgojno valjanih grla u govedarskoj, svinjogojskoj, ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine. Uzgojno valjane junice za proizvodnju mlijeka moraju biti steone 5 i više mjeseci, te moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja, odnosno u druge propisom utvrđene registre kojim se potvrđuje da su uzgojno valjane. Korisnik potpore obvezan je držati grla za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile. Kupovina uzgojno valjanih junica za proizvodnju u sustavu krava - tele nije prihvatljiv trošak.
 • Intenzitet potpore je do 30% prihvatljivih troškova i može iznositi: u govedarskoj proizvodnji do 265,45 eura po grlu, a najviše ukupno po korisniku do 2.654,46 eura godišnje, u svinjogojskoj proizvodnji do 79,63 eura za ženska grla i do 199,08 eura za muško grlo, a najviše ukupno po korisniku do 1.327,23 eura godišnje i u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 39,82 eura za ženska grla i do 106,18 eura za muška grla, a najviše ukupno po korisniku do 663,61 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno upisan u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, udruga ili trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost. Korisnik potpore mora imati prebivalište ili sjedište na području Županije i/ili se proizvodnja mora odvijati na području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se odobrava poljoprivredniku u slučaju štete od prirodne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena prirodna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja, a šteta je nastala na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi koja je nastala od 1. siječnja 2023. godine.
 • Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 1.327,23 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili u Upisnik poljoprivrednika kao obrt ili trgovačko društvo registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije i/ili poljoprivredna proizvodnja se mora odvijati na području Županije.
 • Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se odobrava poljoprivredniku za troškove prvog osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljivi troškovi su troškovi obveznog osiguranja s osnova poljoprivrede, a koji se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za godinu koja prethodi godini kada se podnosi zahtjev i odnose se na nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kao i na člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje je prvi put osnovano.
 • Intenzitet potpore je do 60% od iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 663,61 eura godišnje. Ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, intenzitet potpore uvećava se za 20%, a najviše do 796,34 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Potporu može ostvariti i član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za plaćene troškove obveznog osiguranja s osnova poljoprivrede. Korisnik potporu ostvaruje dvije godine od dana upisa u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno upisa člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Korisnik potpore mora imati prebivalište na području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za prihvatljive troškove koji rezultiraju povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata i/ili modernizacijom proizvodnog procesa.
 • Prihvatljivi troškovi su: troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kao i kupnja učinkovitih sustava navodnjavanja za voćarsku proizvodnju, kupnja sadnog materijala, kupnja i opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata, kao i troškovi kupnje klimatski pametne i održive infrastrukture vezane uz plasteničku/stakleničku proizvodnju povrća te troškovi opremanja ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Dodatka I. Ugovora o funkcioniranju EU, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine
 • Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.308,91 eura godišnje. Ukoliko je korisnik potpore upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi ili je u prijelaznom razdoblju prelaska na ekološku proizvodnju, intenzitet potpore se povećava za 10%, a najviše do 6.636,14 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja djelatnosti poljoprivrede na poljoprivrednom gospodarstvu, upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo ili obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, koji je obrazovan ili osposobljen za zanimanje u poljoprivredi i po prvi put osniva poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj ili je osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina do dana podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine.

 

Više informacija o svim navedenim Javnim pozivima potražite na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.

Povezani članci
Predstavljeni rezultati projekta „Pametno danas za bolje sutra“ u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac
Predstavljeni rezultati projekta „Pametno danas za bolje sutra“ u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac

Dana 27. ožujka 2024. godine, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, održana je konferencija predstavljanja rezultata projekta „Pametno danas za bolje sutra“, čiji je nositelj Općina Antunovac, a koji je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Otvoren Poziv za energetsku obnova višestambenih zgrada
Otvoren Poziv za energetsku obnova višestambenih zgrada

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ s ciljem provođenja integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga, iznimno za zgrade upisane u Registar kulturnih dobara koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti minimalno 30% u odnosnu na stanje prije obnove.

Objavljen prvi natječaj za intervenciju 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi
Objavljen prvi natječaj za intervenciju 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila prvi natječaj za provedbu intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Objavljen natječaj za provedbu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine
Objavljen natječaj za provedbu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i  ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu intervencije 77.03. Potpora za EIP operativne skupine iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.