Osječko-baranjska županija objavila 10 Javnih poziva za poljoprivrednike
3. ožujak 2023.

Osječko-baranjska županija objavila je 10 javnih poziva usmjerenih za dodjelu sredstava poljoprivrednicima:

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda  na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se dodjeljuje za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Županije.
 • Prihvatljivi troškovi su: troškovi istraživanja tržišta, troškovi provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, troškovi definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke za poljoprivredne proizvode, troškovi izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih dijelova, troškovi akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa) i troškovi izrade web stranica, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine.
 • Intenzitet potpore iznosi do 60% prihvatljivih troškova, a najviše do 2.654,46 eura godišnje, a ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva intenzitet potpore se povećava za 20%, a najviše do 3.981,68 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno u Upisnik poljoprivrednika kao obrt, zadruga ili trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije i/ili se proizvodnja i/ili prerada mora obavljati na području Županije.
 • Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje je potpora za promicanje poljoprivredne proizvodnje i dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su vezane uz poljoprivredne proizvode, posebno autohtone proizvode i odnosi se na organizaciju ili sudjelovanje na sajmovima i drugim srodnim manifestacijama.
 • Prihvatljivi troškovi su: troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog i izradu promidžbenih materijala, a sve vezano uz organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine.
 • Intenzitet potpore je do 80% prihvatljivih troškova, a najviše do 1.327,23 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede na poljoprivrednom gospodarstvu upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno upisan u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, udruga odnosno trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije i/ili se proizvodnja mora odvijati na području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se odobrava za prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.
 • Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivredne proizvodnje iz Dodatka I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine.
 • Najmanji iznos pojedinačno izvršenog ulaganja za koji se može ostvariti potpora je 265,46 eura. Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 3.981,68 eura godišnje, a ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, kao i kada sudjeluje u projektu Županije "Školski obrok za sve" intenzitet potpore iznosi do 70%, a najviše do 5.308,91 eura godišnje. Ukoliko je korisnik upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi intenzitet potpore iznosi do 80%, a najviše do 6.636,14 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno u Upisnik poljoprivrednika kao obrt, zadruga ili trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost i posjeduje registriran, odnosno odobren objekt u poslovanju s hranom, kao i odgovarajuća stručna znanja i vještine. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije i/ili se proizvodnja i/ili prerada mora obavljati na području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za trošak usluge klanja u registriranim objektima s područja  Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se odobrava poljoprivredniku za trošak usluge klanja domaćih životinja u registriranim objektima. Prihvatljiv trošak je trošak usluge klanja svinja, goveda, ovaca i koza svih kategorija u registriranim klaonicama, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine.
 • Intenzitet potpore je: - do 80% troška usluge klanja svinja svih kategorija, a najviše do 663,61 eura godišnje, - - do 70 % troška usluge  klanja goveda svih kategorija, a najviše do 1.327,23 eura godišnje i do 80% troška usluge klanja ovaca i koza svih kategorija, a najviše do 398,17 eura godišnje. Ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, najviši iznos potpore povećava se za 20%.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno upisan je u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, udruga ili trgovačko društvo registrirani za poljoprivrednu djelatnost. Korisnik potpore je posjednik domaćih životinja koje moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja. Korisnik potpore mora imati prebivalište ili sjedište na području Županije i/ili se proizvodnja mora odvijati na registriranim farmama s području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a 2 najkasnije do 15. studenog 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se odobrava korisniku kojem je 95% ukupne godišnje proizvodnje mlijeka I. razreda kvalitete prema propisima kojima je uređen sastav sirovog mlijeka.
 • Intenzitet potpore iznosi: za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 40.000 do 50.000 kilograma do 265,45 eura, za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 30.000 do 40.000 kilograma do 398,17 eura i za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 5.000 do 30.000 kilograma do 530,89 eura. Ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 25%.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine  na području Osječko-baranjske županije  u 2023. godini
 • Potpora se odobrava za troškove uzgoja i držanja uzgojno valjanih junica mliječne pasmine iz vlastitog uzgoja u jediničnom iznosu po grlu. Uzgojno valjane junice moraju biti steone 5 i više mjeseci, te moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Korisnik potpore obvezan je držati životinje za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile (bolest, uginuće, prirodna nepogoda i slično).
 • Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica odobrava se u iznosu do 265,45 eura po grlu, a ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 30%. Korisnik najviše može godišnje ostvariti potporu za 10 junica.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo ili obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Korisnik potpore je posjednik uzgojno valjanih junica mliječne pasmine koje moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije i/ili se proizvodnja  mora odvijati na području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine
 1. Javni poziv za dodjelu potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu  na području Osječko-baranjske županije  u 2023. godini
 • Potpora se odobrava poljoprivredniku za troškove kupovine uzgojno valjanih grla u stočarskoj proizvodnji.
 • Prihvatljivi su troškovi kupovine uzgojno valjanih grla u govedarskoj, svinjogojskoj, ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine. Uzgojno valjane junice za proizvodnju mlijeka moraju biti steone 5 i više mjeseci, te moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja, odnosno u druge propisom utvrđene registre kojim se potvrđuje da su uzgojno valjane. Korisnik potpore obvezan je držati grla za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile. Kupovina uzgojno valjanih junica za proizvodnju u sustavu krava - tele nije prihvatljiv trošak.
 • Intenzitet potpore je do 30% prihvatljivih troškova i može iznositi: u govedarskoj proizvodnji do 265,45 eura po grlu, a najviše ukupno po korisniku do 2.654,46 eura godišnje, u svinjogojskoj proizvodnji do 79,63 eura za ženska grla i do 199,08 eura za muško grlo, a najviše ukupno po korisniku do 1.327,23 eura godišnje i u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 39,82 eura za ženska grla i do 106,18 eura za muška grla, a najviše ukupno po korisniku do 663,61 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno upisan u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, udruga ili trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost. Korisnik potpore mora imati prebivalište ili sjedište na području Županije i/ili se proizvodnja mora odvijati na području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se odobrava poljoprivredniku u slučaju štete od prirodne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena prirodna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja, a šteta je nastala na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi koja je nastala od 1. siječnja 2023. godine.
 • Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 1.327,23 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili u Upisnik poljoprivrednika kao obrt ili trgovačko društvo registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije i/ili poljoprivredna proizvodnja se mora odvijati na području Županije.
 • Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora se odobrava poljoprivredniku za troškove prvog osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljivi troškovi su troškovi obveznog osiguranja s osnova poljoprivrede, a koji se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za godinu koja prethodi godini kada se podnosi zahtjev i odnose se na nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kao i na člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje je prvi put osnovano.
 • Intenzitet potpore je do 60% od iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 663,61 eura godišnje. Ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, intenzitet potpore uvećava se za 20%, a najviše do 796,34 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Potporu može ostvariti i član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za plaćene troškove obveznog osiguranja s osnova poljoprivrede. Korisnik potporu ostvaruje dvije godine od dana upisa u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno upisa člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Korisnik potpore mora imati prebivalište na području Županije.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

 

 1. Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
 • Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za prihvatljive troškove koji rezultiraju povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata i/ili modernizacijom proizvodnog procesa.
 • Prihvatljivi troškovi su: troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kao i kupnja učinkovitih sustava navodnjavanja za voćarsku proizvodnju, kupnja sadnog materijala, kupnja i opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata, kao i troškovi kupnje klimatski pametne i održive infrastrukture vezane uz plasteničku/stakleničku proizvodnju povrća te troškovi opremanja ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Dodatka I. Ugovora o funkcioniranju EU, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine
 • Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.308,91 eura godišnje. Ukoliko je korisnik potpore upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi ili je u prijelaznom razdoblju prelaska na ekološku proizvodnju, intenzitet potpore se povećava za 10%, a najviše do 6.636,14 eura godišnje.
 • Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja djelatnosti poljoprivrede na poljoprivrednom gospodarstvu, upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili u Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo ili obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, koji je obrazovan ili osposobljen za zanimanje u poljoprivredi i po prvi put osniva poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj ili je osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina do dana podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine.

 

Više informacija o svim navedenim Javnim pozivima potražite na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.

Povezani članci
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini. Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04).

Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)
Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)

Innovation Norway objavio je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures) - Call for Proposals on Soft Measures – Business Development Skills in Croatia - poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia. Program se financira iz sredstava financijskog mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014-2021, a upravitelj fonda je Innovation Norway.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.