Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
20. lipanj 2022.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu. Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. Visina javne potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Rok za podnošenje prijava je od 20. srpnja do 6. listopada 2022. godine.

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja.

Povezani članci
Otvoren 1. natječaj u sklopu S3E – Southern European Entrepreneurship Engine za područje „deep tech-a“
Otvoren 1. natječaj u sklopu S3E – Southern European Entrepreneurship Engine za područje „deep tech-a“

Program S3E (Southern European Entrepreneurship Engine), financiran od strane Europske komisije za poboljšanje tržišne povezanosti i učinkovitosti istraživačkih timova, startupova te malih i srednjih poduzeća koja se bave deep techom, ubrzava projekte istraživačkih timova te deep tech rješenja startupova te malih i srednjih poduzeća koja mogu utjecati na društveni razvoj i gospodarski rast za održiviju budućnost. U okviru ovog programa otvoren je 1. natječaj „S3E Open Call #1“.

Third Call for proposals under Business Development and Innovation Croatia
Third Call for proposals under Business Development and Innovation Croatia

Innovation Norway objavio je Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga “Business Development and Innovation Croatia” u okviru “Programa Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost u Hrvatskoj” Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021., s područjem fokusa na Inovacije zelene industrije i Plavi rast (Green Industry Innovation i Blue Growth).

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20.000.000,00 kuna, a visina javne potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu
Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 15. studenoga 2022. godine, a više informacija o podnošenju zahtjeva dostupno je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.