Arhiva Novosti Lipanj 2022

Javni poziv za poticanje suvremenog plesnog stvaralaštva u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za poticanje suvremenog plesnog stvaralaštva u 2022. godini. Cilj Javnog poziva jest potpora plesnim umjetnicima u jačanju profesionalnih kapaciteta te dodatnom jačanju kvalitete i vitalnosti na području suvremenog plesnog stvaralaštva. Poziv je usmjeren prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom daljnjem radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa koji će u pripremi i razradi novih umjetničkih koncepata dovesti do produkcije projekta u idućoj kalendarskoj godini. Javni poziv također stavlja naglasak na edukaciju i kontinuirano usavršavanje plesnih umjetnika.


27. lipanj 2022.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je otvoreni privremeni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01).


27. lipanj 2022.

3. Natječaj za provedbu tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 3. Natječaj za provedbu tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«. Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«, tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«. Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje LAG-ova. Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi.


27. lipanj 2022.

Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva (udruga) (ZO/EnU-2/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva (udruga) (ZO/EnU-2/2022).


23. lipanj 2022.

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.


21. lipanj 2022.

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22)

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti koji udovoljavaju uvjetima natječaja.


21. lipanj 2022.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Potpora za učeničko poduzetništvo dodjeljuje se za organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente u cilju poticanja cjeloživotnog učenja učenika i studenata, razvoja poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva, a osobito za organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente, tiskanje brošura, letaka i slično, sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično, druge oblike poticanja poduzetništva kod učenika i studenata.


21. lipanj 2022.

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osim potresa i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine. Obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima osigurat će se održivost poljoprivredne proizvodnje i spriječiti propadanje poljoprivrednih gospodarstava.


20. lipanj 2022.

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu. Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.


20. lipanj 2022.

Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija. Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, ali ne duže od 1. lipnja 2025. godine, u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.


20. lipanj 2022.

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata standardnih djelovanja u okviru LIFE natječaja za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini.


20. lipanj 2022.

Otvoreni Javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je otvoreni Javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu. Ovaj Javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.


20. lipanj 2022.

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini - proizvodnja, distribucija, dostupnost i pristup kulturno umjetničkim sadržajima. Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.


20. lipanj 2022.

Javni poziv za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za odobravanje sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini kojima se sufinanciraju kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene, što podrazumijeva izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih objekata i terena.


20. lipanj 2022.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora udrugama u provedbi Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora udrugama u provedbi Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini.  Potpore udrugama u provedbi Zakona o zaštiti životinja odobravaju se za troškove vezane uz provedbu aktivnosti vezane uz smanjenje populacije napuštenih životinja, a koji se odnose na kastraciju i sterilizaciju pasa i mačaka, te liječenje napuštenih životinja. Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti nastalog plaćenog troška, a najviši iznos potpore je 5.000,00 kuna.


20. lipanj 2022.

Održana konferencija „Neiskorišteni potencijal Slavonije – što nam donose digitalizacija i zelena tranzicija?“

Na danas održanoj konferenciji „Neiskorišteni potencijal Slavonije – što nam donose digitalizacija i zelena tranzicija?“ čuli smo informacije o mogućnostima implementacije inovativnih zelenih i digitalnih rješenja u poslovanju sukladno mogućnostima i zahtjevima pojedine djelatnosti. Konferencija je održana u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i Međunarodne mreže poslovnih žena u suradnji s Agencijom za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru.


9. lipanj 2022.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti dodjeljuje se za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika, te učenika i studenata, a osobito za pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije, izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala, organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika.


6. lipanj 2022.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe na sajmovima i izložbama, na znanstveno-stručnim skupovima, na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama. Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova. Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije te uvrštenja u sajamski katalog.


6. lipanj 2022.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu i mentorsku djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika početnika i ostalih poduzetnika, a osobito za stručne savjetodavne usluge poduzetnicima, kao i korisnicima poduzetničkih inkubatora te za mentorske usluge poduzetnicima početnicima.


6. lipanj 2022.

Ciklus radionica Let’s BEE social - Postani (društveni) poduzetnik!

Let’s BEE social - postani (društveni) poduzetnik! je ciklus od osam besplatnih radionica u sklopu projekta ‘Društveno – poduzetnička koshnica’ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.


3. lipanj 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini.


1. lipanj 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a što izravno pridonosi razvoju lokalnih poljoprivrednih proizvođača, povećanju njihove konkurentnosti te se potiče njegovanje autentične lokalne kuhinje.


1. lipanj 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2022. godini. Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj ruralnog turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju ruralnog turizma


1. lipanj 2022.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja poduzetništva


1. lipanj 2022.

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstava kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma te potpora revitalizaciji ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.


1. lipanj 2022.