Na EU fondove prijavljen je projekt izgradnje infrastrukture u novom dijelu Gospodarske zone Antunovac
13. rujan 2017.
Postojeća Gospodarska zona Antunovac, koja je aktivna i infrastrukturno opremljena od 2012. godine, proširuje se izgradnjom infrastrukture na novih 58.000m2 sa 17 građevinskih parcela. Trenutno je u Gospodarskoj zoni Antunovac dvadeset i dva poduzetnika, od čega je na javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta osam poduzetnika kupilo parcele u ovom proširenom dijelu, a preduvjet za izgradnju poslovnih objekata je izgradnja komunalne infrastrukture, te je spremna projektno-tehnička dokumentacija izgradnje prometnica, električne energije, plinovoda, vodoopskrbe i kanalizacije, javne rasvjete i telekomunikacija, u tom još neizgrađenom dijelu Gospodarske zone. Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. izradila je projektnu prijavu za poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona KK.03.1.2.03, prema Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta a koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Prijavljen je projekt izgradnje infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac u ukupnoj vrijednosti 3.811.670,56 kuna, a očekivano sufinanciranje je 75%, odnosno tražena bespovratna sredstva iznose 2.858.752,92 kuna, dok će se ostatak potrebnih sredstava osigurati od vlastitih sredstava Općine Antunovac. Sa ovim proširenjem Gospodarska zona Antunovac ima ukupno 200.329 m2 podjeljena u 64 građevinske parcele namijenjenih poduzetničkim aktivnostima, a ukupna površina prometnih koridora i koridora ukupne zajedničke osnovne infrastrukture ukupnog područja obuhvata zone će biti 12.262 m2. Glavni cilj projekta je stvaranje preduvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta. Osim toga, jedna od aktivnosti projekta je kontinuirano raditi na strateškom pozicioniranju, marketinškim aktivnostima i privlačenju investicija na šire područje lokalne samouprave.
Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa
Objavljen poziv za dodjelu državnih potpora poduzetnicima iz sektora prometa

Slijedom posljedica krize prouzrokovane koronavirusom koja je pogodila cjelokupno hrvatsko gospodarstvo, posebice sektor prometa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske. Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koji će dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz programa.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva (Rok: 15. rujna 2020.)

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2021. godini, temeljem kojega će dodjeljivati potpore autorima za književno-umjetnički rad i prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća