JAVNI POZIVI ZA DODJELU POTPORA ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆE DJELATNOSTI I POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA
24. svibanj 2021.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je dva Javna poziva u cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine:

  1. Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojećih djelatnosti u 2021.

Javno poziv za dodjelu potpora za proširenje postojećih djelatnosti  ima za cilj unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanje proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • braniteljske zadruge koje su bile korisnice mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga te potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u sklopu programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju, kao i braniteljska zadruga koja nije koristila ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. – 2020. godine,
  • mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednicikoji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. – 2020. godine.

Podnositelji zahtjeva mogu po ovom pozivu ostvariti novčanu potporu u iznosu do 100.000,00 kn, a dodatni iznos od 20.000,00 kn mogu ostvariti ukoliko se zahtjev podnosi temeljem projekta koji:

  • obuhvaća uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija,
  • se odnosi na aktivnosti finaliziranja proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu “Lijepo i naše”, odnosno aktivnosti ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu “Lijepo i naše”.

Rok za dostavu prijava na ovaj Poziv je do 15. lipnja 2021. godine.

Više informacija o Pozivu i natječajne obrasce možete potražiti na sljedećoj poveznici.

 

 

 

  1. Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2021. godini

 

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja ima za cilj otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljane skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

 

Ciljanu skupinu čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

 

Prihvatljivi podnositelji su obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačkog društva i druge pravne osobe do 50 zaposlenih, zadruge s do 10 zaposlenih.

 

Novčane potpore iznose do 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljane skupine, te je moguće ostvariti potporu za do najviše tri osobe, pri čemu iznos potpore ne može prelaziti iznos od 150.000,00 kuna.

 

Rok za podnošenje prijava je do 15. lipnja 2021. godine.

 

Više informacija o Pozivu možete potražiti na sljedećoj poveznici.

Povezani članci
Javni poziv za iskazivanje interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području Republike Hrvatske
Javni poziv za iskazivanje interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području Republike Hrvatske

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv u svrhu prikupljanja podataka o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata za uspostavljenjem, povećanjem, unapređenjem i proširenjem kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada radi povećanja gospodarske aktivnosti unutar Republike Hrvatske i ostvarenja ciljeva sukladno obavezama propisanima Zakonom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme
Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme u svrhu unaprjeđenja sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kroz nabavu komunalne opreme za sprječavanje nastanka biootpada, kompostiranjem biootpada u vlastitom vrtu ili domu kako bi se smanjila količina biorazgradivog otpada koji se odvoze na odlagališta otpada, te povećala stopa odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)
Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” u svrhu ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

Objavljen deseti natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica
Objavljen deseti natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.