JAVNI POZIVI ZA DODJELU POTPORA ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆE DJELATNOSTI I POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA
24. svibanj 2021.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je dva Javna poziva u cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine:

  1. Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojećih djelatnosti u 2021.

Javno poziv za dodjelu potpora za proširenje postojećih djelatnosti  ima za cilj unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanje proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • braniteljske zadruge koje su bile korisnice mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga te potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u sklopu programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju, kao i braniteljska zadruga koja nije koristila ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. – 2020. godine,
  • mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednicikoji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. – 2020. godine.

Podnositelji zahtjeva mogu po ovom pozivu ostvariti novčanu potporu u iznosu do 100.000,00 kn, a dodatni iznos od 20.000,00 kn mogu ostvariti ukoliko se zahtjev podnosi temeljem projekta koji:

  • obuhvaća uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija,
  • se odnosi na aktivnosti finaliziranja proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu “Lijepo i naše”, odnosno aktivnosti ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu “Lijepo i naše”.

Rok za dostavu prijava na ovaj Poziv je do 15. lipnja 2021. godine.

Više informacija o Pozivu i natječajne obrasce možete potražiti na sljedećoj poveznici.

 

 

 

  1. Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2021. godini

 

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja ima za cilj otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljane skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

 

Ciljanu skupinu čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

 

Prihvatljivi podnositelji su obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačkog društva i druge pravne osobe do 50 zaposlenih, zadruge s do 10 zaposlenih.

 

Novčane potpore iznose do 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljane skupine, te je moguće ostvariti potporu za do najviše tri osobe, pri čemu iznos potpore ne može prelaziti iznos od 150.000,00 kuna.

 

Rok za podnošenje prijava je do 15. lipnja 2021. godine.

 

Više informacija o Pozivu možete potražiti na sljedećoj poveznici.

Povezani članci
Otvoren novi natječaj za program Eurostars 3
Otvoren novi natječaj za program Eurostars 3

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva mikro, mala i srednja poduzeća da prijave svoj inovativni projekt na Eurostars program i osiguraju potporu od 1,5 milijuna kuna. Eurostars je program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dva partnera iz dvije različite zemlje u projektu.

Javni poziv za dodjelu potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
Javni poziv za dodjelu potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja čiji klijenti/turisti putem njihovih turističkih programa/paket-aranžmana ostvaruju turistička noćenja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini.

Javni poziv za provedbu mjere iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva
Javni poziv za provedbu mjere iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za potpore iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva s ciljem dodjele izvanredne potpore proizvođačima iz kategorije mikro, malih ili srednjih poduzeća kako bi se ublažile posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućio nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima.

Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022.
Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu.