Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023)
1. lipanj 2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene, a isto tako povećanjem energetske učinkovitosti i smanjenjem potrošnje energije.

Fluorirani staklenički plinovi nalaze se u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline te višestrukim razdvojenim klimatizacijskim sustavima i klimatizacijskim sustavima s promjenjivim protokom radne tvari minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • tijela državne uprave,
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a i
  • trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora.

Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 5.000.000,00 EUR od čega je 3.000.000,00 EUR planirano za projekte proračunskih korisnika. Javnim pozivom dodjeljuju se sredstva pomoći u udjelu od 100% iznosa opravdanih troškova, a najviša dopuštena ukupna vrijednost iznosi 110.000,00 EUR opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijavitelj može dostaviti Fondu više prijava za sufinanciranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su:

  • izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava,
  • nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i
  • stručni nadzor.

Rok za dostavu prijave završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete potražiti na poveznici.

Povezani članci
Javni Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u fazi predakceleracije
Javni Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u fazi predakceleracije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE u okviru PROGRAMA AKCELERACIJE u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti.

Natječaj za provedbu intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje
Natječaj za provedbu intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)
Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024.