Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023)
1. lipanj 2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene, a isto tako povećanjem energetske učinkovitosti i smanjenjem potrošnje energije.

Fluorirani staklenički plinovi nalaze se u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline te višestrukim razdvojenim klimatizacijskim sustavima i klimatizacijskim sustavima s promjenjivim protokom radne tvari minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • tijela državne uprave,
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a i
  • trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora.

Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 5.000.000,00 EUR od čega je 3.000.000,00 EUR planirano za projekte proračunskih korisnika. Javnim pozivom dodjeljuju se sredstva pomoći u udjelu od 100% iznosa opravdanih troškova, a najviša dopuštena ukupna vrijednost iznosi 110.000,00 EUR opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijavitelj može dostaviti Fondu više prijava za sufinanciranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su:

  • izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava,
  • nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i
  • stručni nadzor.

Rok za dostavu prijave završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete potražiti na poveznici.

Povezani članci
JAVNI POZIV za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu
JAVNI POZIV za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

Pravo prijave za dodjelu sredstava imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave koje provode programe i projekte u području kulture i ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.
Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.
Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Objavljen drugi javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija
Objavljen drugi javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija

Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija objavljuju drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija u sklopu mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2), koja se provodi sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.