Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.
24. studeni 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.

Svrha javnog poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023. radi zadovoljavanja različitih potreba darovitih učenika u aktivnostima u sljedećim područjima kompetencija: jezično-komunikacijsko područje, matematičko područje, tehničko i informatičko područje, prirodoslovno područje, društveno-humanističko područje, umjetničko područje i tjelesno-zdravstveno područje, ovisno o interesu učenika i kadrovskim mogućnostima škole.

Na ovaj javni poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte rada s darovitim učenicima s ciljem poticanja aktivnog učenja te razvoja viših razina kognitivnih procesa, mašte, kreativnosti, samopouzdanja, motivacije i dr., uz: izradu programa rada otvorenog tipa koji se sadržajno mogu temeljiti na korelacijsko-integracijskom pristupu, osmišljavanje i produbljivanje sadržaja učenja ovisno o interesu darovitih učenika, osmišljavanje i provedbu složenijih aktivnosti, osmišljavanje i implementaciju prikladnih metoda i oblika rada s darovitim učenicima, osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike, suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanova, a i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima te mentorski rad s darovitim učenicima.

Projekti i programi rada s darovitim učenicima se provode tijekom cijele školske godine 2022./2023. Ministarstvo planira na temelju ovog Javnog poziva dodijeliti 2.000.000,00 kuna (265.445,62 eura) najboljim projektima rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama. Svaka škola može prijaviti projekte na propisanom obrascu, a najviši traženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kuna (3.981,68 eura) ukupno.

Rok za podnošenje prijava je 2. prosinca 2022. godine, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Povezani članci
Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu
Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Third Call for proposals under Business Development and Innovation Croatia
Third Call for proposals under Business Development and Innovation Croatia

Innovation Norway objavio je Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga “Business Development and Innovation Croatia” u okviru “Programa Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost u Hrvatskoj” Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021., s područjem fokusa na Inovacije zelene industrije i Plavi rast (Green Industry Innovation i Blue Growth).

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje
Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje

Europska komisija je u okviru Programa Kreativna Europa raspisala Pozive na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje. Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu.