Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
21. lipanj 2022.

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području  Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Potpora za učeničko poduzetništvo dodjeljuje se za organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente u cilju poticanja cjeloživotnog učenja učenika i studenata, razvoja poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva, a osobito za organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente, tiskanje brošura, letaka i slično, sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično, druge oblike poticanja poduzetništva kod učenika i studenata. Potpora iznosi do 100% opravdanih troškova.

 

Pravo prijave za korištenje potpore imaju subjekti malog gospodarstva i poduzetničke potporne institucije koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2022. godinu planirana su financijska sredstva za potpore za učeničko poduzetništvo u iznosu od 200.000,00 kuna.

 

Rok za dostavu prijava je od 21. lipnja 2022. godine do utroška planiranih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada  2022. godine.

 

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.

Povezani članci
Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu
Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Poduzetnički obzor Osječko-baranjske županije: Besplatni seminar „Upravljanje vremenom i stresom“
Poduzetnički obzor Osječko-baranjske županije: Besplatni seminar „Upravljanje vremenom i stresom“

U ciklusu besplatnih seminara koje Osječko-baranjska županije organizira za poduzetnike i sve one koji su uključeni u poslovni svijet, sljedeći u nizu je seminar

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje
Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje

Europska komisija je u okviru Programa Kreativna Europa raspisala Pozive na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje. Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu.