Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu - srpanj 2020.
20. srpanj 2020.

Ministarstvo državne imovine objavilo je 7. srpnja 2020. godine Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu - srpanj 2020.

Mineralna sirovina, tehničko – građevni kamen koja je predmet javnog poziva, prodaje se kao jedinstvena cjelina te se za kupnju navedene mineralne sirovine, tehničko – građevnog kamena podnosi jedna jedinstvena ponuda. Valjanom će se smatrati samo ona ponuda koja obuhvaća ukupnu količinu mineralne sirovine, tehničko – građevnog kamena koja je predmet prodaje i to količinu od 339.728,00 m3 po početnoj cijeni od 20,00 kn po m3.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. srpnja 2020. do 10:00 sati.Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 22. srpnja 2020. u 10,00 sati.

Prodaja će se obaviti po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6470 112.Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na poveznici https://imovina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-kupnju-viska-iskopa-koji-predstavlja-mineralnu-sirovinu-srpanj-2020/2727

Povezani članci
Poziv za prijave za #BeCROactive nagrade 2020.
Poziv za prijave za #BeCROactive nagrade 2020.

Ministarstvo turizma i sporta, kao nacionalno koordinacijsko tijelo projekta Europski tjedan sporta, poziva sve zainteresirane ustanove ili pojedince da pošalju svoje prijave za #BeCROactive nagradu.

DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA
DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije četvrtu godinu zaredom organizira informativno-edukativnu kampanju „Dani otvorenih vrata EU projekata“, koja se ove godine održava virtualno.

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2
Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

Ministarstvo zdravstva RH objavilo je dana 30.10.2020. godine Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2.

Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata  za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)
Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 30.10.2020. javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za predodabir nacionalnih kandidata koji će biti predloženi Europskoj komisiji za daljnji postupak odabira i (su)financiranja Europskih digitalnih centara za inovacije (engl. European Digital Innovation Hub, EDIH).