Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022)
9. svibanj 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022). Predmet Javnog poziva je financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera niskougljične tranzicije.

Projektno-tehnička dokumentacija prihvatljiva za financiranje po ovom Pozivu je:

  • Studija izvodljivosti,
  • Investicijska studija,
  • Projektna dokumentacija (Idejna rješenja, tehnički, građevinski, strojarski i elektro projekti),
  • Natječajna dokumentacija za apliciranje na EU fondove,
  • Izrada tehničke dokumentacije koja se odnosi na mjere za poticanje kružnog gospodarstva u industriji, a koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Pravo na korištenje sredstava po ovom Pozivu mogu ostvariti trgovačka društva – operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova. Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju iznosi 700.000,00 kuna, a intenzitet potpore može iznositi do 100% opravdanih troškova.

Rok za dostavu prijave je do 31. prosinca 2022. godine, odnosno do iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Povezani članci
Poziv za dostavu projektnih prijedloga
Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (NPO.C1.3.R2-I2.01)

Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada
Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada" (NPOO.C1.3.R2-I1.01)

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.