Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
1. lipanj 2022.

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini.

 

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge kao i za očuvanje i ulaganja u razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta te za povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda, a osobito za:

  • ulaganja u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga,
  • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti odnosno proširenje djelatnosti,
  • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
  • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
  • ulaganja u radionice, odnosno poslovne prostore za tradicijske i umjetničke obrte radi poboljšanja uvjeta rada u istima,
  • ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje tradicijskih i umjetničkih proizvoda, ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom normi i znakova kvalitete te upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva što se tiče tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta,
  • marketinške aktivnosti.

 

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske godine.

 

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, obrti, trgovačka društva i zadruge u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća koji obavljaju djelatnost na tradicijski, odnosno umjetnički način, tj. koji posjeduju Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

 

Javni poziv je otvoren od 1. lipnja 2022. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2022. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2022. godine.

 

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.

Povezani članci
Javni poziv za poticanje suvremenog plesnog stvaralaštva u 2022. godini
Javni poziv za poticanje suvremenog plesnog stvaralaštva u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za poticanje suvremenog plesnog stvaralaštva u 2022. godini. Cilj Javnog poziva jest potpora plesnim umjetnicima u jačanju profesionalnih kapaciteta te dodatnom jačanju kvalitete i vitalnosti na području suvremenog plesnog stvaralaštva. Poziv je usmjeren prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom daljnjem radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa koji će u pripremi i razradi novih umjetničkih koncepata dovesti do produkcije projekta u idućoj kalendarskoj godini. Javni poziv također stavlja naglasak na edukaciju i kontinuirano usavršavanje plesnih umjetnika.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“
Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je otvoreni privremeni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01).

3. Natječaj za provedbu tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«
3. Natječaj za provedbu tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 3. Natječaj za provedbu tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«. Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«, tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«. Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje LAG-ova. Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi.

Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva (udruga) (ZO/EnU-2/2022)
Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva (udruga) (ZO/EnU-2/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva (udruga) (ZO/EnU-2/2022).