Javni poziv za dodjelu potpora za manifestacije na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
3. ožujak 2023.

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za manifestacije na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini.

Potpora za manifestacije dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane uz poljoprivrednu proizvodnju, promociju poljoprivrednih proizvoda, očuvanjem tradicije i kulturne baštine, kao i očuvanje ugroženih područja i biološke raznolikosti, a odnosi se na organizaciju ili sudjelovanje na sajmovima, smotrama, znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama.

 Prihvatljivi troškovi su troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrada promidžbenih materijala i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama, a koji su nastali od 2. prosinca 2022. godine.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 2.654,46 eura godišnje.

Korisnici potpore su jedinice lokalne samouprave, ustanove, znanstvene i obrazovne institucije, udruge registrirane za očuvanje tradicije i kulturne baštine te druge prave osobe.

Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2023. godine. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.

Povezani članci
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini. Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04).

Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)
Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)

Innovation Norway objavio je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures) - Call for Proposals on Soft Measures – Business Development Skills in Croatia - poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia. Program se financira iz sredstava financijskog mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014-2021, a upravitelj fonda je Innovation Norway.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.