Javni poziv za dodjelu potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
3. ožujak 2023.

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za istraživačke projekte  u poljoprivredi na području  Osječko-baranjske županije u 2023. godini.

Potpora se odobrava za istraživačke projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, a koji se odnose na istraživačke aktivnosti u sektoru poljoprivrede, posebno na istraživanja u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda, istraživanja vezana uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju, proizvodnju voća i povrća, kao i istraživanja povezana uz tržište i marketing u poljoprivredi.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koji su nastali u pripremi i provedbi istraživačkog projekta primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača, troškove instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživački projekt, kao i drugi opravdani materijalni troškovi koji su nastali u izravnoj vezi s istraživačkim projektom, a koji su nastali od 16. studenoga 2022. godine.

Intenzitet potpora je do 70% prihvatljivih troškova iz prethodnoga stavka, a najviše do 2.654,46 eura.

Korisnik potpore su pravne osobe registrirane za znanstvene, odnosno istraživačke djelatnosti. Korisnik potpore mora istraživačke aktivnosti provoditi na području Županije.

Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.

Povezani članci
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini. Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04).

Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)
Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)

Innovation Norway objavio je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures) - Call for Proposals on Soft Measures – Business Development Skills in Croatia - poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia. Program se financira iz sredstava financijskog mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014-2021, a upravitelj fonda je Innovation Norway.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)
Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (NPOO.C6.1.R1-I1.04)

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.