Javni poziv za dodjelu potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
3. kolovoz 2022.

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu. Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja čiji klijenti/turisti putem njihovih turističkih programa/paket-aranžmana ostvaruju turistička noćenja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini. Dodjelom ovih potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja, Osječko-baranjska županija želi potaknuti porast turističkog prometa i veću turističku potrošnju na području Osječko-baranjske županije.

 

Potpora iznosi 50,00 kuna po ostvarenom turističkom noćenju na području Županije, a potpore će se isplaćivati na temelju prijava organizatora putovanja. Potpora će se isplaćivati prijavitelju koji realizira turistički program/paket-aranžman u tekućoj godini i preda urednu dokumentaciju.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj, a čiji klijenti/turisti putem njihovih turističkih programa/paket-aranžmana ostvaruju turistička noćenja na području Osječko-baranjske županije.

 

Javni poziv otvoren je od 15. srpnja 2022. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2022. godinu, a najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

 

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici Osječko-baranjske županije.

Povezani članci
Javni poziv za provedbu mjere iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva
Javni poziv za provedbu mjere iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za potpore iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva s ciljem dodjele izvanredne potpore proizvođačima iz kategorije mikro, malih ili srednjih poduzeća kako bi se ublažile posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućio nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima.

Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022.
Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu.

Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Otvoren je Poziv „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“
Otvoren je Poziv „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.02). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.