Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini
10. ožujak 2023.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17)1 razvrstane prema kriterijima i uvjetima:

  1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:
  2. a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);
  3. b) koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
  4. c) koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine.
  5. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija: 1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 30,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911.

Po ovom Pozivu, za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 € (19.589.700,00 kuna), a za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 € (1.912.520,03 kuna).

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.). Financijska potpora po djetetu iznosi 66,00 €/mjesečno (497,28 kuna). Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 29.040,00 € (218.801,88 kuna) za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).  Prijavitelji koji postanu korisnici potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2023. godine te o tome Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade dostaviti dokaz.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom   iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava, a Obavijest o obustavi i/ili zatvaranju Poziva zbog iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava, Središnji državni ured će pravovremeno objaviti na mrežnim stranicama.

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Povezani članci
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini
Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini. Cilj Natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta, poticanja nastupa vrhunskih hrvatskih sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (NPOO.C1.3.R2-I1.04).

Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)
Innovation Norway: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures)

Innovation Norway objavio je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za meke mjere (Soft Measures) - Call for Proposals on Soft Measures – Business Development Skills in Croatia - poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia. Program se financira iz sredstava financijskog mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014-2021, a upravitelj fonda je Innovation Norway.

NAJAVA: Besplatne radionice o poduzetništvu – PRIJAVE U TIJEKU!
NAJAVA: Besplatne radionice o poduzetništvu – PRIJAVE U TIJEKU!

U petak, 24. ožujka 2023. godine, očekuju Vas dvije radionice o poduzetništvu namijenjene poduzetnicima početnicima te svima onima koji tek planiraju pokrenuti svoj poslovni pothvat