Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja
16. studeni 2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja.

Predmet javnog poziva za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja.

Prihvatljivi korisnici sredstava su:

  • Jedinice lokalne samouprave koje su osnivači trgovačkih društva koja proizvode sadnice i sadnice za ozelenjivanje urbanih područja
  • Znanstveni instituti i visoka učilišta
  • Trgovačko društvo u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe - obrtnici izvan javnog sektora

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 3.000.000,00 eura, a svaki prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva Fonda najviše do 150.000,00 eura.

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava.

 

Više na poveznici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Povezani članci
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu s ciljem pružanja podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF) Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF) Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. otvorio je poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF) kroz koji se želi pokrenuti razvoj strateških projekta koji su u skladu s prioritetima Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), a projektni prijedlozi podneseni u okviru ovog poziva moraju biti usklađeni najmanje s jednim od 12 prioritetnih područja (PA) te se jasno odnositi na akcijski plan i ciljeve EUSDR-a.

Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva
Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva s ciljem pružanja financijske potpore proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj.

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini.
Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini s ciljem odabira velikih međunarodnih sportskih natjecanja na temelju vrednovanja zaprimljenih zahtjeva, koji će biti sastavni dio Programa javnih potreba u sportu državne razine u 2024. godini te poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koja se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.