Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022.
9. svibanj 2022.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. godini, namijenjen sufinanciranju projekata koji doprinose motiviranju razvoja karijere u turizmu, intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola i poslodavaca te jačanju atraktivnosti turističkih zanimanja te sufinanciranju projekata koji doprinose uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u turizmu, poticanju poslodavaca i turističkih zajednica u turizmu na razvoj pristupačnog turizma.

Prihvatljivi prijavitelji su strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu te udruge čije je djelovanje vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti samo jedan projekt, a minimalni iznos zatraženih sredstava po projektu je 40.000,00 kuna, dok je maksimalni iznos po pojedinom projektu 200.000,00 kuna. Krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 30. lipnja 2023. godine.

Javni natječaj otvoren je do 6. lipnja 2022. godine, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta.

Povezani članci
Poziv za dostavu projektnih prijedloga
Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (NPO.C1.3.R2-I2.01)

Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022)
Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima (JP ZO 07/2022). Predmet Javnog poziva je financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera niskougljične tranzicije.