Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2022.
3. svibanj 2022.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2022.

Prihvatljivi prijavitelji su poduzetnici koji su registrirani za obavljanje djelatnosti u područjima prerade drva i proizvoda od drva i pluta te proizvodnju namještaja najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja.

Intenzitet potpore je 70% od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je 1.000.000,00 kuna za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja i proizvodno-poslovni objekt, dok je taj iznos 200.000,00 kuna za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 500.000,00 kuna za sudjelovanje na sajmu ili izložbi. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Rok za podnošenje prijava je od 12. svibnja do 31. svibnja 2022. godine, a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Povezani članci
Poziv za dostavu projektnih prijedloga
Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (NPO.C1.3.R2-I2.01)

Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada
Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada" (NPOO.C1.3.R2-I1.01)

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.