Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a
9. srpanj 2020.

Ured za udruge RH objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a“, dana 1.7.2020. godine, dok su prve izmjene poziva uslijedile 7.7.2020. godine, a odnose se na Upute za prijavitelje – Postupak prijave (točka 5. POSTUPAK PRIJAVE, točka 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga, točka 5.8. Dodatne informacije i točka 7. PRIJAVNI OBRASCI I PRILOZI).

Poziv je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Pozivom se želi jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Prijaviti se mogu neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva sa sljedećim pravnim statusom: a) udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), b) zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19).

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom: - javnom znanstvenom institucijom/organizacijom iz STEM područja upisanom u Upisnik znanstvenih organizacija ili javnom visoko-obrazovnom institucijom iz STEM područja upisanom u Upisnik visokih učilišta i - udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj ili partner projekta.

Specifično, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a; suradnje organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te povećanju broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

Prihvatljive aktivnosti unutar projektnih elemenata moraju biti jasno povezane s mjerljivim ishodima projektnih elemenata

Prihvatljive izdatke predstavljaju izravni troškovi osoblja, ostali izravni troškovi operacije i neizravni troškovi.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Sukladno izmjenama natječajne dokumentacije od 7. srpnja 2020., prijavni obrazac A vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine, od 9.00 sati., do 31.12.2020. godine.

 

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr najkasnije prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova.

Više informacija potražite na poveznici https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-popularizaciju-stem-a/5178

Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Natječaj za dodjelu
Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" (Rok: 25. kolovoza 2020. godine)

„Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu
Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, koji je otvoren je za prijave do 1. studenoga 2020. Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Potpora za očuvanje radnih mjesta poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom čija je djelatnost pogođena koronavirusom
Potpora za očuvanje radnih mjesta poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom čija je djelatnost pogođena koronavirusom

Prihvatljivi poslodavci su zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju, a trajanje mjere je od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.