Vlada RH donijela mjere za pomoć gospodarstvu
3. travanj 2020.

Dana 2. travnja 2020. Godine, Vlada RH održala je 222. sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu, na kojoj su donesene mjere za pomoć gospodarstvu, koje je narušeno krizom uslijed epidemije COVID-19.

▶️ Naknada za plaće radnika 4.000 kuna neto

Vlada je odlučila povećati potpore poduzetnicima u poteškoćama za očuvanje radnih mjesta odnosno isplate plaća radnicima s 3.250 kuna povećava na 4.000 kuna neto. Ujedno, država preuzima davanja na tih 4.000 kuna, koja otprilike iznose 1.460 kuna po zaposlenom, što je to ukupno 5.460 kuna.

▶️ Oslobođenje od poreza na najteže pogođene; PDV po naplati računa

Poduzetnici s godišnjim prihodom manjim od 7,5 milijuna kuna, a takvih je 93 posto, koji imaju pad prihoda veći od 50 posto, biti će potpuno oslobođeni plaćanja poreznih obveza - poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa. One tvrtke koje ostvaruju više od 7,5 milijuna kuna prihoda godišnje bit će djelomično oslobođene plaćanja poreza sukladno padu prihoda.

▶️ Predaja financijskih izvještaja produljena do kraja lipnja

Među mjerama iz travanjskog paketa je i produljenje roka za predaju financijskih izvještaja za 2019. godinu, s 30. travnja na 30. lipnja. Poduzetnici se oslobađaju i plaćanja naknade Fini za objavu financijskih izvještaja. Radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, Vlada je ujedno zadužila Finu za izradu i vođenje digitalne platforme, putem koje će se omogućiti elektroničko podnošenje prijave za mjere, prikupljanje podataka nužnih za odluku o odobrenju mjere te osigurati izvještajni sustav za praćenje realizacije mjera.

▶️ Zakonske izmjene za mogućnost većeg zaduženja

Vlada je Saboru uputila i izmjene Zakona o izvršenju državnog proračuna u ovoj godini, koje omogućuju dodatno zaduživanje za saniranje posljedica epidemije koronavirusa i za provedbu mjera za pomoć gospodarstvu.

▶️ Odgode plaćanja i dugoročnije otplate poljoprivrednicima

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković predstavila je Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Upućivanjem izmjena na hitno usvajanje poljoprivrednicima će se, kako je pojasnila, omogućiti odgoda plaćanja po zahtjevima za povrat, nakon odgode također dugoročnija otplata po utvrđenim rokovima - umjesto do maksimalno godinu dana na tri godine.

▶️ Produljenje važenja osobnih iskaznica, vozačkih dozvola i putovnica

Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila dopune Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, Zakona o osobnoj iskaznici, Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Dopunama ovih Zakona produžila bi se valjanost isprava najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije, kao i rokovi za predaju zahtjeva za izradu novih dokumenata. Prijedlogom dopuna nije obuhvaćen tehnički aspekt vozila, odnosno ispitivanje tehničke ispravnosti vozila i registracija vozila, koje će građani i gospodarski subjekti i dalje obavljati u propisanim rokovima iz razloga sigurnosti prometa na cestama, odnosno nastojanja da u prometu sudjeluju tehnički pregledana i ispravna vozila“, istaknuo je ministar Božinović.

▶️ Mjere za turistički sektor

Vlada je predložila izmjene i dopune četiri turistička zakona te dopunila dvije uredbe, s ciljem financijskog rasterećenje turističkog sektora i mogućnosti brzog donošenja odluka.

Riječ je dopunama zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, turističkoj pristojbi, pružanju usluga u turizmu i o ugostiteljskoj djelatnosti.

Jedna od mjera je namijenjena putničkim agencijama, oko raskida ugovora o putovanju u paket aranžmanu u uvjetima posebnih okolnosti zbog nerealiziranog putovanja. Putničke agencije u toj situaciji umjesto povrata novca mogu nuditi vaučere koji će biti osigurani policom osiguranja, čime su zaštićena prava potrošača, tj. ako netko tko je uplatio aranžman nakon 180 dana nije mogao ili htio to iskoristiti, moći će dobiti povrat novca za putovanje.

Izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti do kraja 2021. predlaže se produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske i objekte u domaćinstvu te na OPG-ovima. U sklopu izmjena tog zakona je i davanje ovlasti ministru da u uvjetima posebnih okolnosti propiše odstupanja od standarda kada su u pitanju obveze ugostitelja, iznajmljivača, članova ili nositelja OPG-ova, a prolongiraju se i rokovi za rekategorizaciju objekata.

Vodilo se računa o likvidnosti i očuvanju radnih mjesta, zbog čega se propisuje mogućnost zaduživanja TZ-ova. Dopunama zakona o turističkoj pristojbi daje se ovlaštenje Vladi da u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije uredi pitanja koja se odnose na visinu turističke pristojbe i rokove uplate, kao i da uredbom može prenamijeniti sredstva Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice.

Dopunama uredbi vezanih za koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu RH, promjenjivi dio koncesijske naknade za to zemljište za 2019. neće se računati prema propisanom modelu, nego će iznositi simboličnu jednu kunu. Time se varijabilni dio svodi na 1 kunu, a plaćanje fiksnog dijela sa rokom do 31. kolovoza odgađa se na rok do 31. studenoga, no ovisit će i o situaciji. 

▶️ Program „Covid-19 zajam za obrtna sredstva"


Vlada je u četvrtak donijela odluku o programu "Covid-19 zajam za obrtna sredstva", kao mjeru pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, namijenjenu mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Iznosi zajmova su do 750 tisuća kuna za obrtna sredstva, s kamatnom stopom od 0,25 posto, početkom od 12 mjeseci i maksimalnim rokom otplate od pet godina uz skraćenu proceduru obrade zahtjeva i bez plaćanja bilo kakve dodatne naknade.

Mjerom se osigurava dodatna likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima maloga gospodarstva na čije je poslovanje koronavirus imao negativan utjecaj. Primjenjivat će se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca ove godine. Korisnik mora dokazati negativan utjecaj epidemije na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20 posto u prvom kvartalu ili predviđenog pada prihoda u idućim kvartalima. Ovaj financijski instrument u cijelosti je financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Usvojene su izmjene i dopune Programa „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“. 

▶️ Mjere podrške Vlade hrvatskom poljoprivredniku, ribaru i selu


Vlada je u saborsku proceduru tri mjere namijenjene sektoru poljoprivrede, među kojima su i potpore za biljnu i stočarsku proizvodnju vrijedne 53 milijuna kuna te interventni otkup mlijeka, za što je namijenjeno 2,5 milijuna.

Vlada je donijela odluku o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi. Obvezno će se primjenjivati kriteriji iz zakona o javnoj nabavi koji se odnose na svježinu proizvoda i na kratkoću prijevoza, a posebno se vrednuju ekološki, sezonski, aktualni i proizvodi u kratkim lancima opskrbe.

Također se omogućuje da javni naručitelj koji od dosadašnjeg dobavljača nije u mogućnosti dobiti proizvode usklađene s navedenim kriterijima može u izravnom pregovaračkom postupku, bez prethodne objave, dodijeliti taj posao drugom naručitelju, a najavljena je i izrada aplikacije u roku od 30 dana , koja će imati funkciju burze roba - digitalnu tržnicu.

Privremenim mjerama, kazala ministrica, predviđen je otkup tržišnih viškova od malih mljekara i ustupanje posrednicima u lancu donirane hrane. U proračunu su osigurana sredstva od 2,5 milijuna kuna za koja se pretpostavlja da će biti dovoljna kako bi se sanirali poremećaji u ponudi i potražnji u ovom kratkom roku od mjesec dana.

Za potpore u sektoru biljne proizvodnje i stočarstvu izdvojeno je 53 milijuna kuna. Ta će sredstva pomoći osigurati likvidnost malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava, tzv. mikro poduzetnika, koji zapošljavaju najmanje jednog, a najviše 10 djelatnika.

▶️ Odgođen proces nabave javnih aviona

Premijer Andrej Plenković na sjednici je izvijestio da je Hrvatska u okolnostima borbe protiv epidemije koronavirusa odlučila do daljnjeg odgoditi proces nabave borbenih aviona te naveo kako je to u ovom trenutku jedina logična i ispravna odluka.

▶️ Odgoda održavanja međunarodnog vojnog zrakoplovnog mitinga „CROIMAS 2020“

Također je donesena odluka o odgodi održavanja prvoga hrvatskog međunarodnog vojnog zrakoplovnog mitinga "CROIMAS 2020“, koji se trebao održati 30. svibnja u Zadru, a u prigodi Dana državnosti RH.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

Povezani članci
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.
Objavljen Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu.

Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu
Objavljen novi natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, koji je otvoren je za prijave do 1. studenoga 2020. Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore, od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Potpora za očuvanje radnih mjesta poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom čija je djelatnost pogođena koronavirusom
Potpora za očuvanje radnih mjesta poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom čija je djelatnost pogođena koronavirusom

Prihvatljivi poslodavci su zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju, a trajanje mjere je od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.