SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME
27. siječanj 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske otvorilo je dana 8. siječnja 2021. godine javni poziv za Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe, ukupne vrijednosti 150.000.000,00 kuna.

U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine te uključuju rad s djecom u programu i osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala).

Ciljna skupina su djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne (regionalne) samouprave, odnosno osnivači dječjih vrtića i odgojno-obrazovnih ustanova.

Obavezno je partnerstvo sa svim osnivačima ustanova (dječjih vrtića i osnovnih škola u kojima se provode programi predškolskog odgoja) te dječjim vrtićima i osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u koje su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu.

U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno stopama rizika od siromaštva županija u kojoj se nalazi prijavitelj. Točne podatke možete pronaći u Uputama za prijavitelje.

Projektne prijave podnose se u 2 faze; prva faza - namijenjena je dostavi dokumentacije za prijavu djece u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima za koje je predviđeno sudjelovanje u projektu, prema točki 5.1. Uputa za prijavitelje, a na temelju koje će se provjeriti pripadnost ciljnoj skupini u suradnji s relevantnim institucijama. Druga faza - namijenjena je podnošenju projektnoga prijedloga (Prijavnog obrasca A i obveznih priloga) prema točki 5.2. Uputa.

Rok za 1. fazu je 8. veljače 2021. godine, a rok za 2. fazu 22. ožujka 2021. godine.

Više informacija o pozivu pročitajte na poveznici.

Povezani članci
BICIKLISTIČKE STAZE OPĆINE ANTUNOVAC KK.07.4.2.16.0001
BICIKLISTIČKE STAZE OPĆINE ANTUNOVAC KK.07.4.2.16.0001

Projekt Biciklističke staze Općine Antunovac KK.07.4.2.16.0001 započeo je u rujnu 2019. godine. Sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, putem Urbane aglomeracije, ITU mehanizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU U 2021.
OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU U 2021.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini. Za predmetni program je u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano četiri milijuna kuna.

JAVNI POZIV MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA  ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, POSTAVLJANJA I UREĐENJA SPOMEN-OBILJEŽJA
JAVNI POZIV MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, POSTAVLJANJA I UREĐENJA SPOMEN-OBILJEŽJA

Ministarstvo hrvatskih branitelja na svojim je Internet stranicama objavilo Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini.