Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.
12. rujan 2023.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

  1. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  2. Lokalni i regionalni programi za mlade
  3. Mladi i održivi razvoj zajednice
  4. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

  1. Informativni centri za mlade
  2. Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  3. Centri za mlade

P.3. Mladi u ruralnim sredinama

P.4. Prevencija nasilja nad i među mladi

P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga koja udovoljava općim uvjetima. Prihvatljivi partneri mogu biti javne ustanove, udruge, koje moraju udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 1.865.250,00 eura. Najmanji iznos koji će se dodijeliti za pojedino prioritetno područje putem Poziva je 10.000,00 eura, a najveći iznos je 20.000,00 eura.

Prijave na ovaj poziv zaprimaju se do 9. listopada 2023. godine.

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Povezani članci
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)
Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027

Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“
Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2024. da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“ s ciljem   promocije aktivnosti koje provode udruge u području medijske pismenosti.  Tema poziva: „ Razvoj, doprinos i uloga udruga u području medijske pismenosti u Hrvatskoj“