Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.
12. rujan 2023.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

  1. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  2. Lokalni i regionalni programi za mlade
  3. Mladi i održivi razvoj zajednice
  4. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

  1. Informativni centri za mlade
  2. Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  3. Centri za mlade

P.3. Mladi u ruralnim sredinama

P.4. Prevencija nasilja nad i među mladi

P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga koja udovoljava općim uvjetima. Prihvatljivi partneri mogu biti javne ustanove, udruge, koje moraju udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 1.865.250,00 eura. Najmanji iznos koji će se dodijeliti za pojedino prioritetno područje putem Poziva je 10.000,00 eura, a najveći iznos je 20.000,00 eura.

Prijave na ovaj poziv zaprimaju se do 9. listopada 2023. godine.

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Povezani članci
JAVNI POZIV za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu
JAVNI POZIV za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

Pravo prijave za dodjelu sredstava imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave koje provode programe i projekte u području kulture i ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom.

Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.
Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Objavljen drugi javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija
Objavljen drugi javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija

Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija objavljuju drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija u sklopu mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2), koja se provodi sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu
Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu

Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.