Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina
29. lipanj 2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih dana 23. lipnja 2016. godine objavilo je Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina.

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje u Republici Hrvatskoj (zaključno s danom objave Poziva): najmanje tri godine - za udruge koje prijavljuju trogodišnji program, najmanje jednu godinu – za udruge koje prijavljuju jednogodišnji projekt; koja je djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge; koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorene obveze prema Ministarstvu socijalne politike i mladih te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

socijalno_osjetljivi

Na poziv se mogu prijaviti programi i projekti sukladno sljedećim prioritetnim područjima:             1. Trogodišnji programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike u lokalnoj zajednici kao što su: dnevni boravci, stambene zajednice, podrška u integraciji i uključivanju u život zajednice i usmjereni podršci pri zapošljavanju i razvoju novih vještina beskućnika,
  1. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika, te njihovih obitelji,
  2. Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba s naglaskom na aktivnosti s ciljem osvješćivanja problema nasilja nad starijim osobama (u obitelji i instituciji) putem medijske kampanje, projekti informiranja i pružanja savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprečavanja  zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba te projekti usmjereni podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu (usluge prijevoza).
Prijavitelj može prijaviti najviše jedan program ili jedan projekt te ugovoriti jedan program ili projekt. Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 6-12 mjeseci, a programa 36 mjeseci. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 7.000.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom trogodišnjem programu za svaku godinu provedbe je 150.000,00 kuna, a najveći iznos je 250.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a najveći je 150.000,00 kuna.   Rok za dostavu prijava je 25. srpnja 2016. godine. Više informacija na: http://www.mspm.hr
Povezani članci
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske otvorilo je dana 8. siječnja 2021. godine javni poziv za Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe, ukupne vrijednosti 150.000.000,00 kuna.

JAVNI POZIV ZA PROJEKT RJEŠAVANJA PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM
JAVNI POZIV ZA PROJEKT RJEŠAVANJA PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM

Ministarstvo hrvatskih branitelja na svojim je mrežnim stranicama dana 25. siječnja 2021. godine objavilo Javni poziv za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom.

NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU  U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 23.12.2020. godine otvorilo je Poziv pod nazivom „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Dana 16.12.2020. godine na Internet stranci www.strukturnifondovi.hr objavljen je Javni poziv Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.