POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA MULTIDISCIPLINARNE ISTAŽIVAČKE PROJEKTE NA TEMU PERSONALIZIRANE MEDICINE
30. prosinac 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao partner u pokretanju drugog zajedničkog transnacionalnoga poziva za inovativne istraživačke projekte suradnje u Personaliziranoj medicini, na svojim je mrežnim stranicama objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga 2021. godine „Multidisciplinarni istraživački projekti na temu personalizirane medicine - Razvoj alata za kliničku potporu primjeni personalizirane medicine” („Multidisciplinary Research Projects on Personalised Medicine - Development Of Clinical Support Tools For Personalised Medicine Implementation”).


ERA PerMed je ERA-Net Cofound inicijativa koju podržavaju 32 partnera iz 23 države. Svojim četvrtim transnacionalnim pozivom, ERA PerMed će poticati aktivnosti istraživanja i inovacija gradeći bliske veze između osnovnih biomedicinskih istraživanja, kliničkih istraživanja, bioinformatike, epidemiologije, socijalno-ekonomskih istraživanja, kao i istraživanja o integraciji personalizirane medicine u kliničku praksu te etičke, pravne i socijalne implikacije. Očekuje se da će prijedlozi podneseni u sklopu ovog poziva pokazati primjenjivost rezultata projekta u kliničkoj praksi. Sveobuhvatni cilj je poboljšati kontrolu bolesti na temelju šire i učinkovitije razrađene stratifikacije bolesnika, dijagnostike i prilagođenih protokola liječenja i prevencije bolesti. Projektni prijedlozi moraju biti interdisciplinarni te jasno pokazati potencijalni utjecaj na personaliziranu medicinu i dodanu vrijednost transnacionalne suradnje.


Zajedničke istraživačke prijedloge mogu podnijeti podnositelji koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija ako su prihvatljivi u odnosu na relevantne nacionalne/regionalne kriterije za financiranje istraživanja:


A) Sveučilišta (istraživački timovi koji rade na sveučilištima, drugim visokim učilištima ili istraživačkim institutima);


B) Klinike/javno zdravstvo (istraživački timovi koji rade u bolnicama/javno zdravstvo i/ili drugim ustanovama zdravstvene zaštite i zdravstvenim organizacijama). Potiče se sudjelovanje liječnika u istraživačkim timovima;


C) Privatni partneri, npr. mala i srednja poduzeća (SME).


Prihvatljivi korisnici: Institucije Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija. Svaki konzorcij koji podnosi projektni prijedlog mora uključiti najmanje tri partnera koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz triju različitih zemalja čije organizacije sudjeluju u pozivu. Najmanje dva partnera konzorcija moraju biti iz dvije različite države članice EU-a ili pridružene zemlje.


Otvaranje poziva na dostavu projektnih prijedloga uslijedilo je 14. prosinca 2020. godine, a prijedlozi se mogu predati u dvije faze:


Rok za iskazivanje interesa je 4. ožujka 2021. godine do 17.00 sati (CET).


Rok za podnošenje cjelovitoga prijedloga projekta je 17. lipnja 2021. godine do 17.00 sati (CET).


Institucije koje se namjeravaju prijaviti projektni prijedlog trebaju registrirati na sljedećoj poveznici, klikom na „prijava” te slijediti daljnje upute.


Više informacija potražite na poveznici.

Povezani članci
AKTIVNOSTI UNAPRJEĐENJA PODUZETNIŠTVA NASTAVLJAJU SE I U 2021. GODINI
AKTIVNOSTI UNAPRJEĐENJA PODUZETNIŠTVA NASTAVLJAJU SE I U 2021. GODINI

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. provodi europski projekt „Oslonac u poslovanju – PIA Antunovac! KK.03.12.12.0017“. Iako su projektne aktivnosti započele sredinom siječnja, službeni početak provedbe projekta nastupio je potpisom ugovora u ožujku 2020. godine. Riječ je o projektu financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ukupne vrijednosti 747.269,67 kuna, od čega 560.452,24 kuna čine bespovratna sredstva.

NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU  U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 23.12.2020. godine otvorilo je Poziv pod nazivom „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Dana 16.12.2020. godine na Internet stranci www.strukturnifondovi.hr objavljen je Javni poziv Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.

Objavljena dva natječaja za podmjeru 4.1 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.
Objavljena dva natječaja za podmjeru 4.1 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 23. studenog 2020. godine, dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.