Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
9. ožujak 2016.

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2016. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske i to za: • razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista; • edukacija; • razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture.

Turistički nerazvijenim područjem se smatraju: • područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba, • sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Potpore_TZN

Korisnici potpore su Turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima (TZN) koje samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju projekte iz točke II. Javnog poziva, za aktivnosti u 2016. Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za dodjelu potpora može kandidirati najviše pet (5) projekata.

TZN se potpora može iznimno odobriti u dvije kalendarske godine uzastopce za aktivnosti unutar istog projekta, ukoliko realizacija projekta nije moguća u jednoj kalendarskoj godini.

Ukupna potpora za sve kandidirane projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kad više turističkih zajednica zajednički kandidiraju projekt.

Iznos odobrene potpore po pojedinom projektu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova. Porez na dodanu vrijednost predstavlja opravdani trošak osim u slučajevima kada je TZN u sustavu PDV – a.

Javni poziv otvoren je do 4. travnja 2016. godine.

Dodatne informacije

Povezani članci
Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla
Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava zainteresirane podnositelje zahtjeva da je od 15. travnja 2021. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini
Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2021. godini iz programa EUREKA. EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja
Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2021. godini temeljem programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti.

Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini
Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini

Ministarstvo hrvatski branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini s ciljem očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata.