Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
21. ožujak 2018.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem  Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2018. godinu. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama. Sredstva su namijenjena za:
  • - obrazovanje u 2017. i 2018. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
  • - ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2017. i 2018. godini.
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:
  • - Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna
  • - Pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna
  • - Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00/1.500,00 kuna
  • - Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - najviše 3.200,00 kuna
  • - Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine
  • - Polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna
  • - Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi
  Krajnji rok za dostavu prijava na javni poziv je 2. studenoga 2018. godine, odnosno do iskorištenja financijskih sredstava. Više o pozivu te prijavnoj dokumentaciji možete potražit na: https://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo-1
Povezani članci
Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla
Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava zainteresirane podnositelje zahtjeva da je od 15. travnja 2021. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini
Objavljen poziv za dostavu projektnih prijava za nacionalni program EUREKA u 2021. godini

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2021. godini iz programa EUREKA. EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja
Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2021. godini temeljem programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti.

Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini
Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini

Ministarstvo hrvatski branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini s ciljem očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata.